Eksperci Bolońscy opowiedzą o zadaniach uczelni

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu i Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji są organizatorami seminarium bolońskiego, które odbędzie się w grudniu w auli raciborskiej uczelni.

13 grudnia w Auli domu studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbędzie się seminarium bolońskie "Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia". Seminarium będzie prowadzone przez Ekspertów Bolońskich powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowane jest ono przede wszystkim do przedstawicieli władz uczelni i wydziałów odpowiedzialnych za dydaktykę i jakość kształcenia, pracowników uczelni, którzy uczestniczą w budowaniu programów kształcenia, programów studiów oraz programów przedmiotów/modułów w oparciu o efekty kształcenia, pracowników uczelni odpowiedzialnych za funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia oraz wydziałowych i uczelnianych pełnomocników ds. Procesu Bolońskiego oraz koordynatorów ECTS.

- reklama -

Seminarium będzie składało się z sesji I – plenarnej i sesji II – warsztatowej. W czasie II sesji uczestnicy zostaną podzieleni na dwie oddzielne grupy warsztatowe, pracujące równolegle. Jedna grupa będzie zajmowała się przygotowaniem opisów modułów/przedmiotów i ich weryfikacją z efektami kształcenia zapisanymi dla programu kształcenia, a druga wewnętrznymi systemami zapewniania jakości kształcenia.

Udział w seminarium jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty ewentualnego dojazdu. Rejestrować można się przez stronę: http://ekspercibolonscy.org.pl/ Rejestracja trwać będzie do 6 grudnia 2011 lub do wyczerpania limitu miejsc. Dodatkowych informacji udziela Dział Promocji PWSZ w Raciborzu (32 415 50 20 wew. 180) oraz FRSE (22 463 12 46).

 

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here