Budżet Kuźni trudny, ale do zrealizowania

0

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej burmistrz Rita Serafin przedstawiła radnym projekt budżetu na 2012 r.

Szalejący wokół kryzys gospodarczy nie ominie również kuźniańskiej gminy. Projekt nowego budżetu zakłada bowiem deficyt w postaci 1,9 mln zł. Kuźnia nie stanie się zatem zielona wyspą. – Będziemy starali się zakończyć te inwestycje, które są rozpoczęte – mówi burmistrz. – W konstruowaniu budżetu przyglądaliśmy się każdej pozycji i każdemu wydatkowi. Podstawowym założeniem było zbilansowanie budżetu tak, by dochody z wydatkami zgrać razem. To się niestety nie udało – dodaje Rita Serafin.

- reklama -

Czy w związku z planowanym deficytem, gmina zaciągnie kredyt? Jak zaznacza burmistrz, z jednej strony pożyczka jest pewnym rozwiązaniem, aczkolwiek miasto będzie się starać pozyskać dodatkowe źródła ze sprzedaży czy środków zewnętrznych. Mowa m. in. o Urzędzie Marszałkowskim czy o starostwie, które w ramach jakiegoś programu mogą wesprzeć gminę. – Pamiętamy, że w bieżącym roku skorzystaliśmy z dofinansowania w wysokości 25 tys. złotych z powiatu, który przekazał pieniądze na rzecz Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach. To nie są może jakieś niesamowite kwoty, ale kiedy mamy do czynienia z trudnościami finansowymi, to każda pomoc jest bardzo cenna – zaznacza burmistrz Serafin.

Mimo trudnej sytuacji, niezagrożone pozostaną dotychczasowe inwestycje. Z pewnością – jak mówi R. Serafin – nadal realizowane będą dwa duże projekty, jak termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej oraz ukończenie budowy hali sportowej w Rudach. – Utrzymamy nadal dofinansowanie w postaci aportu finansowego do naszej spółki wodno-kanalizacyjnej na poziomie 600 tys. zł. Pojawił się natomiast nieplanowany wydatek, związany z remontem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Piaskowej 28. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę w wysokości 750 tys. zł – mówi burmistrz.

Podczas sesji – mówiąc o inwestycjach już zrealizowanych – Rita Serafin zwróciła uwagę na zator finansowy, jaki powstał w związku z budową parkingu w Rudach. Jej zdaniem, sytuacja ta może rodzić (choć niekoniecznie) pewne problemy w przyszłorocznym budżecie. – Mamy sygnał z Wrocławia, który jest liderem projektu pn. Południowo-Zachodni Szlak Cysterski w Polsce, że na dniach zostanie uruchomiona zaliczka na poziomie 1,7 mln zł. To pozwoli nam pokryć faktury i rachunki wystawione do wypłaty – mówi Rita Serafin.

Poważnym problemem jednak – jak zaznacza burmistrz – na chwilę obecną jest niezrealizowany jeszcze wniosek o refundację poniesionych już nakładów. – Mówiłam już radnym, że są trzy płatności, z czego jedna podstawowa na milion złotych. Rozmawiamy w tej sprawie z Wrocławiem oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, by wpłynąć na Polską Organizację Turystyczną, która jest instytucją wdrażającą w tym projekcie, aby wniosek o refundację przyspieszyć – dodaje.

W związku z tym, że budżet zakłada niewielką dziurę, nasuwa się pytanie, co z przystąpieniem do projektu, mającego na celu wybudowanie w Kuźni Raciborskiej popularnego Orlika? – Jeśli tylko będzie możliwość realizacji tego pomysłu – mówi burmistrz Serafin – będziemy to czynić. Luka w finansach, która nam tu powstała liczona jest oczywiście w granicach tego dopuszczalnego rozminięcia się dochodów z wydatkami. Tworzące ją kwoty to wspomniane 750 tys. na remont sal w ZSOiT, pomoc finansowa dla spółki wod-kan w kwocie 600 tys. zł i budowa Orlika, na który planujemy przeznaczyć z budżetu gminy 500 tys. zł – kończy burmistrz.

Bartosz Kozina

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here