Wykład otwarty dr Jakuba Berezowskiego

0

19 stycznia o godzinie 12.00 w sali 202 w budynku głównym PWSZ w Raciborzu odbędzie się wykład otwarty dr Jakuba Berezowskiego pt. "Nowa strategia Europa 2020 – szanse i zagrożenia dla Polski".

Temat wykładu – "Nowa strategia Europa 2020 – szanse i zagrożenia dla Polski"

- reklama -

Nowa strategia Unii Europejskiej "Europa 2020” zastąpiła dotychczas realizowaną strategię lizbońską. Niestety dotychczasowe działania związane z wdrażaniem strategii lizbońskiej nie powiodły się. Nowa strategii zakłada rozwój inteligentnej gospodarki opartej na poszanowaniu zasobów naturalnych i środowiska a także włączenie społeczne czyli aktywizację bezrobotnych. Priorytety zawarte w dokumencie programowym są dla naszego kraju dyskusyjne ponieważ nie do końca uwzględniają jego potrzeby oraz możliwości. Należy dzisiaj wskazać jakie szanse da Polsce wdrażanie strategii Europa 2020 i w jaki sposób uniknąć zagrożeń wynikających z wyznaczonych kierunków rozwoju? (dr Jakub Berezowski).

Zorganizowane grupy prosimy o potwierdzenie przebycia do 12.01.2012r. na adres
e-mail: [email protected] bądź zgłoszenie telefoniczne (32) 415 50 20 wew. 166

 

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here