EKO – Paragrafek” wyróżniony nagrodą specjalną

0

Koło Zrównoważonego Rozwoju „Paragrafek” działające przy Zakładzie Karnym w Raciborzu zostało laureatem w konkursie "Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych woj. śląskiego"

To kolejne wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Fundacji Ekologicznej „Silesia” w Katowicach. Na ekologicznym koncie ZK Racibórz jest siedmiokrotny udział w Wojewódzkim Konkursie na najlepiej prowadzoną edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju w placówkach opiekuńczych i wychowawczych woj. śląskiego, 5 głównych nagród, wyróżnienie oraz tytuł lidera edukacji ekologicznej.

- reklama -

 

Nagrodę specjalną za „wdrażanie i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju wśród osób dorosłych” z rąk Prezesa Fundacji Ekologicznej „Silesia” Eugeniusza L.Ćwięczka przyjął Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu mjr mgr Władysław Soroka.

Dbałość o środowisko naturalne to w Zakładzie Karnym w Raciborzu już tradycja. Skazani inspirowani przez mjr. Marka Kwietnia (koordynatora działań w raciborskim zakładzie)od lat uczestniczą w programach ekologicznych, wychodząc poza mury więzienia.

Wśród licznych przykładów ekologicznej działalności zakładu jest zaangażowanie skazanych, aby przez 3 lata sadzili drzewka i krzewy w raciborskim parku, biorąc udział w organizowanej przez Fundację Ekologiczną SILESIA w Katowicach akcji pod nazwą „Posadź swoje drzewko”. W ramach tego przedsięwzięcia posadzili około tysiąca krzewów takich jak: berberys, irga, dereń, jałowiec, tuja oraz kilkadziesiąt drzew: klon czerwono listny, wiąz, buk. W realizacji tego działania konieczna była współpraca Zakładu Karnego w Raciborzu  z Urzędem Miasta w Raciborzu Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który wskazał drzewa wymagające pielęgnacji lub wycinki i jednocześnie określił ilość i gatunek nowych nasadzeń.

W 2004 roku Zakład Karny w Raciborzu zainicjował akcję segregacji surowców wtórnych. W ramach tych działań nawiązano współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Raciborzu , który zakupił dla zakładu pojemniki do segregacji surowców oraz Przedsiębiorstwem Komunalnym w Raciborzu, które systematycznie zaopatrywało w worki i odbierało posegregowane śmieci.

Obecnie niemal we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych województwa śląskiego są wdrożone programy ekologiczne. Prowadzimy segregację surowców wtórych, łączymy ekologię z działalnością charytatywną zbierając plastikowe nakrętki, uczymy skazanych dbałości nie tylko o środowisko naturalne włączając się w ogólnopolskie czy światowe akcje Dnia Ziemi czy Sprzątania Świata, ale także o to najbliższe otoczenie: celę, oddział mieszkalny. Tym i innym działaniom podejmowanym przez funkcjonariuszy towarzyszy przekonanie, że skazani wyrobiwszy sobie nawyk dbania o środowisko naturalne zaszczepią go również swoim bliskim po powrocie do domów.

 

mjr Marek Kwiecień

źródło: sw.gov.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here