Harcerze wspierają ekologię

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mogli zobaczyć jak harcerze pomagają chronić naturalne środowisko odwiedzając 10 lipca harcerskie bazy letnie w Pająku w gminie Konopiska nad zalewem w Poraju.

Na letnich obozach harcerskich organizowanych przez Śląską Chorągiew ZHP jest realizowana praktyczna część wychowania ekologicznego w ramach dofinansowanego przez WFOŚiGW Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. 
 
W ciągu całego roku w zastępach i drużynach harcerskich działających w woj. śląskim odbywają się konkursy plastyczne prezentujące nasze miejsce w świecie przyrody, warsztaty na tematy związane z ekologią, gospodarką wodną oraz ochroną środowiska naturalnego, harcerski festiwal piosenki ekologicznej a także rozgrywane są turnieje umiejętności promujące i utrwalające zachowania proekologiczne w ramach Harcerskiej Akademii Przyrody. 
 
 

 
  
 
W trakcie obozów natomiast harcerze poszukują terenów zagrożonych ekologicznie, nielegalnych wysypisk śmieci, uczą się sortowania, składowania w workach oraz sposobów utylizacji odpadów i zabezpieczenia terenu przed skażeniem gleby. 
 
Podczas zwiadów terenowych i spotkań z leśnikami poszukują pomników przyrody, ciekawych okazów przyrodniczych. To wszystko dostarcza niezapomnianych przeżyć, jak również wyrabia poczucie współodpowiedzialności za stan ekologiczny regionu i uczy szacunku dla przyrody i jej piękna – opowiadał komendant śląskiej Chorągwi ZHP Andrzej Lichota – oprowadzając przedstawicieli Funduszu po terenach obozowych. Poprzez pracę z zuchami, harcerzami, harcerzami starszymi i wędrownikami chcemy przekazać im chęć do życia w harmonii z naturą, w sposób ekologiczny, który będzie dla nich równocześnie sposobem naturalnym, niewymagającym specjalnych wysiłków. Dzięki temu dzieci i młodzież mogą stać się pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska – mówił komendant Lichota.
 
 
 

 

- reklama -
 
 

 

 
 
Zwiedzając letnią bazę Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW zauważyła, że najbardziej cenna i skuteczna jest właśnie, stosowana na obozach, edukacja ekologiczna uczestnicząca. Tutaj najlepiej widać, że środki Funduszu przeznaczane na budzenie i utrwalanie świadomości ekologicznej młodzieży, są pożytecznie i konkretnie wykorzystane. 
 
Nieprzypadkowo – mówiła prezes Lenartowicz – centrum edukacji ekologicznej powstało i działa tak aktywnie w województwie śląskim, traktowanym do niedawna jako najbardziej zdegradowaną ekologicznie część kraju. Teraz bowiem, po wielu pozytywnych zmianach w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w regionie pojawiła się realna szansa na wychowanie nowego pokolenia ludzi potrafiących cenić sobie bogactwo otaczającej ich przyrody. Dobrą okazją na to jest przekazanie młodym mieszkańcom regionu wiedzy i umiejętności mądrego korzystania ze środowiska za pomocą sprawdzonych harcerskich metod – stwierdziła G. Lenartowicz.
 
Na różnego rodzaju przedsięwzięcia proekologiczne oraz związane z dofinansowaniem wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży WFOŚiGW w Katowicach przekazał do tej pory ok. 9 mln zł. Dwukrotnie, w 2009 i 2011 roku, Chorągiew Śląska ZHP została wyróżniona przez Fundusz nagrodą "Ekoaktywni" wręczaną przedstawicielom organizacji prowadzącej najlepiej i najskuteczniej w regionie programy edukacji ekologicznej.
 
 

/źródło: www.wfosigw.katowice.pl//

/oprac. ma/

 
 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

 

 
 
 
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here