3 mln zł z WFOŚiGW na eko-domy

0

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydował o uruchomieniu nowej dwuletniej linii kredytowej pn. „Dom energetyczny”. Do tej pory z programu skorzystało 15 osób.
Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na bank zajmujący się obsługą tej linii kredytowej w 2013 i 2014 roku. WFOŚiGW w Katowicach w 2011 roku jako pierwsza w kraju instytucja finansów publicznych uruchomił pilotażową bankową linię kredytową, w ramach której dofinansowano w postaci niskooprocentowanych kredytów koszty budowy obiektów o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną.

 

- reklama -

 

Dzięki środkom WFOŚiGW można było uzyskać dofinansowanie kosztów m.in. zakupu i montażu urządzeń niekonwencjonalnych: źródeł ciepła(pompy ciepła, kolektory słoneczne), wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiennika gruntowego, a także dla instalacji ogrzewania, materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Z tej możliwości do tej pory skorzystało piętnastu beneficjentów wykorzystując niemal w 80 procentach planowaną na te cele kwotę 2 mln zł.

 

Uruchamiana teraz nowa linia kredytowa uwzględnia uwagi i sygnały napływające w trakcie realizacji pilotażowego programu. Na niskooprocentowane kredyty zabezpieczono – większą niż do tej pory kwotę – 3 mln zł. Dofinansowane uzyskają obiekty, których zapotrzebowanie na energię końcową będzie niższe od 50 kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie ale z wyłączeniem energii na przygotowanie ciepłej wody. Okres spłaty wydłużono do 13 lat. Maksymalny zaś kredyt określono na 200 tys. zł.

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zobowiązała kraje członkowskie do budowy po 31 grudnia 2020 r. budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Większość nowych budynków w Austrii, Szwajcarii czy Niemczech już teraz ma charakter pasywny lub zeroenergetyczny.

 

W Polsce ustawa z 2011 roku, o efektywności energetycznej przewiduje wzorcową rolę sektora publicznego w podnoszeniu efektywności energetycznej, co przyczyniło się do zainteresowania budownictwem energooszczędnym, szczególnie wśród instytucji użyteczności publicznej. Rośnie ostatnio także liczba prywatnych osób zaangażowanych w budowanie domów oszczędzających energię, a tym samym środowisko.

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

 

———————————————————-

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

 

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here