X Międzyszkolne Spotkanie Przyjaciół Dzieci

„Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.”
To hasło kolejnego spotkania Przyjaciół Dzieci.W tym roku prezes Śląskiego Oddziału Regionalnego TPD w Katowicach Jan Wiesiołek odznaką „PRZYJACIEL DZIECKA” uhonorował Wiesławę Kamczyk i Irenę Procek.

Wiesława Kamczyk- jest członkiem TPD oraz pełni funkcję Przewodniczącej Koła przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu od 2006 r. Pracuje, jako pedagog i jej dobry kontakt z młodzieżą w szkole pozwala na realizację wielu działań organizowanych świadomie i z empatią. Chętnie podejmuje różne działania na rzecz towarzystwa na terenie szkoły i poza nią, głównie na rzecz dzieci hospitalizowanych. Od pani Wiesławy Kamczyk i jej zaangażowania w dużej mierze zależy kształt organizowanych mikołajek czy tez innych niespodzianek dla dzieci leczących się w szpitalnych oddziałach. Organizuje pomoc materialną, rzeczową oraz dożywanie dla dzieci i rodzin najbardziej potrzebujących.

Irena Procek jest członkiem TPD od 2001 roku. Pracuje, jako nauczyciel matematyki w SP nr 13 w Raciborzu. Angażuje się we wszystkie działania koła, zawsze dba przede wszystkim o dobro dziecka, rozwija uzdolnienia uczniów, angażuje i motywuje dzieci do wszechstronnego rozwoju. Od lat wspiera uczniów i włącza się w ich sprawy, bo opiekuje się redaktorami szkolnej gazetki. W swojej codziennej pracy szczególnie promuje i chroni prawa dzieci, wspiera rozwój dziecka prowadząc działalność wychowawczą, opiekuńczą, prozdrowotną i profilaktyczną.


Oprócz honorowej odznaki „PRZYJACIEL DZIECKA” prezydium zarządu TPD w Raciborzu przyznaje wyjątkowym osobistościom statuetki.
W 2013 roku poprzez wniosek prezesa TPD Oddział w Raciborzu, Krystyny Klimaszewskiej i zatwierdzenie komisji TPD Śląskiego oddziału w Katowicach i prezesa Jana Wiesiołka statuetki „PRZYJACIEL DZIECKA” otrzymali:
Izabela Jośko – pedagog z wieloletnim stażem. W swojej pracy kieruje się dewizą, która brzmi: „Dziecko to wyspa ciekawości otoczona morzem znaków zapytania”.

Bożena Walaszek nauczyciel wychowania fizycznego w ZSO w Rudniku, która twierdzi, że „Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać, i w której powinniśmy pisać”.

Roman Szczasny SP Brzezie w swojej pracy dał się poznać, jako organizator i przyjaciel dzieci. Angażuje się w liczne akcje, kiermasze prowadzone na rzecz szkoły, dzieci i innych placówek.

Jolanta Śliż nauczyciel nauczania zintegrowanego, opiekun świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej ZS w Krzanowicach. Współorganizator zabaw sportowych dla dzieci. Współpracuje z Caritas, biorąc udział w akcjach charytatywnych (pomoc chorym, starszym, dzieciom).
Marzena Niżborska i Damian Krężlewski ZSO NR1 aktywnie bierą udział w zbiórkach zabawek, słodyczy i artykułów szkolnych, współorganizatorzy wycieczek dla dzieci z rodzin potrzebujących.

Cezary Solich- bardzo aktywny przy organizacji imprez dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących.

Mirosław Bajer i Wojciech Rauch Od 5 lat systematycznie opłacają obiady w stołówce szkolnej uczniom SP-15.Pomoc ta jest przyznawana uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a nie mogącym otrzymać dofinansowania z OPS. Często są to uczniowie klas sportowych, w których, w związku ze wzmożonym wysiłkiem szczególnie wskazane jest dobre i regularne odżywianie.

Dariusz Klimek SP 1 z FirmyDARTURw Raciborzu. Przewóz dzieci przez jego firmę to gwarancja bezpieczeństwa i komfortu.

Małgorzata Janiga psycholog. W swojej pracy prowadzi terapią dzieci, w tym niepełnosprawnych, integrując je ze zdrowymi rówieśnikami.

Ewa Wnukowska – zastępca dyrektora w ZSOMS oraz pedagog szkolny,współtworzyła koło TPD. Prowadzi świetlicę dla dzieci z rodzin najuboższych.

Alina Sekuła – członek TPD od momentu założenia koła w szkole ZSOMS, pielęgniarka szkolna zawsze otwarta na potrzeby uczniów.

Izabela Bolisęga -nauczyciel angielskiego w szkole ZSOMS, Jest współorganizatorem konkursów j. angielskiego pod patronatem TPD.

Gabriela Kapica SP-1 profesor nadzwyczajny, dr hab. Całą działalność dydaktyczno-wychowawczą społeczną i naukową poświeciła dzieciom i młodzieży oraz przygotowaniu i kształceniu nowej kadry nauczycielskiej. Pani Profesor jest niekwestionowanym autorytetem pedagogicznym w środowisku lokalnym ogólnopolskim i za granicą.
Dla laureatów nagrody program artystyczny przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3: Beniamin Szpilka, Paulina Świerczek, Emilia Minko (pod opieką Alicji Szamary) oraz uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 (pod opieką Anny Płonki).


-Tylko silna tożsamość zawodowa i wiara w to, że jesteśmy w stanie poprawić naszą przyszłość daje motywację do pracy społecznej – spotkanie podsumowała prezes oddziału raciborskiego Krystyna Klimaszewska. Wszystkim dzieciom życzyła, aby każdego dnia doświadczały wiele miłości, radości, ciepła, mądrości dorosłych, a przede wszystkim, aby udało się im zrealizować najważniejsze marzeni życia.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here