300 milionów zł hipoteki na nieruchomościach Rafako

0

Rafako ustanowiło hipotekę łączną do kwoty 300 mln zł w celu zabezpieczenia spłaty kredytu na rzecz banku PKO BP SA.  Hipoteka obejmuje nieruchomości, których spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

Komunikat spółki:

- reklama -

 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (dalej: "Spółka") informuje, że dnia 4 września 2013 roku Spółka ustanowiła w formie aktu notarialnego hipotekę łączną do kwoty 300.000.000,00 złotych w celu zabezpieczenia spłaty kredytu wynikającego z Umowy kredytu wraz z późniejszymi zmianami na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym spółka informowała w raportach bieżących Nr: 12/2012, 3/2013, 9/2013 oraz 28/2013.

Hipoteka zostaje ustanawiana na nieruchomościach, których Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych. Hipoteka ustanawiana zostaje na przysługującym Spółce prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste Kw Nr GL1R/00011491/5, GL1R/00011639/5, GL1R/00022092/8, GL1R/00025241/9, GL1R/00028691/9, GL1R/00035563/5, GL1R/00043505/0, GL1R/00053896/0, GL1R/00054907/8 i KA1M/00048865/3.

Hipoteka powstanie z chwilą dokonania wpisu w księgach wieczystych ww. nieruchomości. Stosowne wnioski zostały złożone w dniu 4 września 2013 r.

Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanawia się hipotekę łączną, zgodnie z księgami rachunkowymi Spółki wynosi  92.943.565 zł., w tym wartość nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego stanowi kwotę 9.268.092 zł., wartość budynków 71.238.421 zł., a wartość budowli 12.437.052 zł.

Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość hipoteki, która przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

 

/ps/

 

 ———————————————

 

patrz także:

 

Tragiczne wyniki Rafako. Przychody spadły o prawie 100 proc.

Grupa PBG podliczyła zyski i straty za pierwsze półrocze 2013 roku. Wyniki finansowe grupy Rafako wcale nie napawają optymizmem. Przychody zakładu były niższe aż o 365 mln zł niż w pierwszym półroczu 2012 roku.

 

 

P. Mortas: Rafako najtrudniejsze czasy ma już za sobą

– Gdybym mógł cofnąć czas, drugi raz zrobiłbym to samo i przejął raciborski zakład – napisał w liście do załogi Rafako z okazji Dnia Energetyka Jerzy Wiśniewski, zaś Paweł Mortas zapewniał, że od tej pory będzie tylko lepiej.

 

RAFAKO: Tauron grozi unieważnieniem przetargu na Jaworzno

Jeśli do 30 września Rafako i Mostostal nie dostarczą Tauronowi gwarancji na wykonanie bloku w Elektrowni Jaworzno (III), to inwestor unieważni zwycięski dla raciborskiego zakładu, warty 4,4 mld zł przetarg.

 

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here