Europejskie dotacje na kanalizację w Żorach i Bytomiu

0

W ramach projektu na terenie aglomeracji do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej dostęp uzyska 233 osób, a do nowo powstałej sieci wodociągowej 88 osób.

13 stycznia Adam Liwochowski – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w imieniu Ministra Środowiska, przekazał dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania dla dwóch zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Europejskie środki przeznaczone zostaną na realizację projektu polegającego na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Żorach będącego kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego od kilku lat.

- reklama -

Teraz zaplanowano wykorzystanie europejskich dotacji w wysokości ponad 5 mln zł na wybudowanie i zmodernizowanie ok. 6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowanie oczyszczalni ścieków. Dzięki temu dostęp do sieci uzyska 600 mieszkańców miasta.

Zmodernizowana dzięki europejskim środkom będzie także kanalizacja w Bytomiu. Tamtejsze Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z. o. o w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzyma 3 mln zł. dotacji pozwalającej na realizację projektu o wartości 8 mln zł polegającego na budowie 2 km sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz modernizację Oczyszczalni ścieków CENTRALNA.

W ramach projektu na terenie aglomeracji do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej dostęp uzyska 233 osób, a do nowo powstałej sieci wodociągowej 88 osób.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na kwiecień 2015 r.

Do tej pory WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażająca dla 17 projektów środowiskowych dofinansowywanych ze środków europejskich w ramach, największego w historii Unii Europejskiej, programu pomocowego Infrastruktura i Środowisko. Od tego roku większość tych przedsięwzięć wkracza w końcową fazę realizacji. Łączna ich wartość sięga 800 mln zł. Trzynaście zadań dotyczy gospodarki wodno-ściekowej, trzy projekty związane są z gospodarka odpadami, a jeden z ochroną powierzchni ziemi.

Inwestycje te wspierane są unijnymi dotacjami w wysokości ok. 450 mln zł. Za te pieniądze wybudowanych zostanie ponad 348 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 km sieci wodociągowej, 56 przepompowni, modernizowane są trzy oczyszczalnie ścieków oraz powstają trzy zakłady zagospodarowania odpadów. Oczyszczony i zabezpieczony przed powtórną degradacją zostanie staw Kalina w Świętochłowicach.

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here