W pracowni artysty, czyli dydaktyka edukacji plastycznej

0

Nauczyciel w realizacji przedmiotu: zajęcia artystyczne powinien dążyć do rozwijania myślenia twórczego uczniów.

Realizacja założeń autorskiego programu DYDAKTYKI EDUKACJI PLASTYCZNEJ na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w połączeniu z programem ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH autorstwa Beaty Mikulik w raciborskim Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Josefa von Eichendorffa: SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA – WYRAZ MALARSTWA – OBLICZA GRAFIKI, jak się okazuje w praktyce wspaniale się dopełnia i przynosi pozytywne rezultaty zarówno dla studentów, jak i gimnazjalistów.

- reklama -

 

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego zakłada, że NAUCZYCIEL w realizacji przedmiotu: zajęcia artystyczne powinien dążyć do rozwijania myślenia twórczego uczniów i poprzez uczestnictwo w zajęciach przygotować ich do świadomego udziału w kulturze oraz do stosowania nabytej wiedzy w innych dziedzinach życia. Natomiast SZKOŁA powinna stwarzać warunki do realizacji zajęć poprzez odpowiednie wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne, tj. przykładowo reprodukcje dzieł sztuki na różnych nośnikach oraz zestawy narzędzi medialnych z odpowiednim oprogramowaniem. Szkoła powinna również stwarzać możliwości czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze poprzez ich udział w wystawach stałych i czasowych, organizowanych przez muzea, galerie sztuki i inne instytucje. Z kolei celem przedmiotu DYDAKTYKA EDUKACJI PLASTYCZNEJ jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji różnych form edukacji artystycznej w szkole i pozaszkolnych ośrodkach oświatowych z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy z uczniem. Moje wieloletnie doświadczenia z zakresu dydaktyki
artystycznej wskazują na fakt, że realizacja założeń teoretycznych w praktyce przynosi najlepsze rezultaty dla obu stron, zarówno studentów, jak i uczniów. W tej sytuacji bliskość i dostępność Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu, wyposażonego w specjalistyczne pracownie artystyczne, ale przede wszystkim kompetentną kadrę naukowo-dydaktyczną sprzyja współpracy oraz przynosi konkretne efekty.

W ostatnich tygodniach bardzo często na terenie Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu można zauważyć młodzież szkolną, która pod opieką studentów realizuje program zajęć artystycznych, korzystając z bogato wyposażonych specjalistycznych pracowni. Jak się okazuje dla obu stron ta warsztatowa metoda sprawdza się w stu procentach – dla młodzieży szkolnej to wspaniała przygoda, dla studentów – przyszłych nauczycieli, czy wychowawców, a także twórców – rzetelne przygotowanie do zawodu.

dr Gabriela Habrom-Rokosz

 

 

Artykuł zaczerpnięto z Eunomii nr 4 (71) / kwiecień 2014

 

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here