Tor saneczkowy, czyli pomysł na rekultywację żwirowni

3

Akwen wodny, lądowisko dla lekkich samolotów, tor saneczkowy – to wszystko do 2019 roku w Babicach.

W Babicach w gminie Nędza, w miejscu gdzie wydobywa się obecnie piasek i żwir powstanie akwen wodny, tor narciarsko-saneczkowo-rowerowy, a nawet lądowisko dla lekkich samolotów. Ten rekreacyjno-wypoczynkowy obszar może stać się jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych gminy. 22 lipca w obecności przedstawicieli Gminy Nędza, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a także Wyższego Urzędu Górniczego odebrano fragment rekultywacji żwirowni Babice II. Księżycowy krajobraz powoli się zmienia. – Naprawdę robi wrażenie – przyznał Piotr Blochel, geodeta powiatowy, obecny na odbiorze z ramienia starostwa.

- reklama -

Żwir i piasek wydobywa się w Babicach od 2000 roku, natomiast od 2009 roku eksploatacją zajmuje się firma Mantrans z siedzibą w Tychach. To tereny należące po części do gminy Nędza oraz firmy wydobywczej. – Każda eksploatacja zawsze stanowi pewnego rodzaju ingerencję w środowisko i wiąże się z utratą albo ograniczeniem wartości użytkowych gruntów – wyjaśnia Justyna Brząkalik, specjalista ds. Mienia Komunalnego i Kanalizacji Urzędu Gminy w Nędzy.

W wyniku robót górniczych powstaje wypełnione wodą wyrobisko. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych nakłada na firmę prowadzącą wydobycie kruszywa obowiązek rekultywacji terenu, czyli przywrócenia jego wartości użytkowej i przyrodniczej. – Rekultywacja to nic innego jak przywrócenie terenom zdegradowanym przez człowieka ich naturalnego, pierwotnego charakteru – mówi Justyna Brząkalik.

 

 

W przypadku żwirowni w Babicach poprawa stanu tego obszaru została opracowana przez firmę Mantrans w projekcie rekultywacji, który został zatwierdzony przez Starostę Raciborskiego przy uzyskaniu pozytywnej opinii Gminy Nędza.
Rekultywacja prowadzona jest dwuetapowo: pierwszy odbywa się sukcesywnie za postępem robót górniczych, drugi etap – szczegółowy już po zakończeniu eksploatacji.

Projekt  rekultywacji żwirowni Babice II przewiduje przede wszystkim ukształtowanie zbiornika powyrobiskowego – dzięki uformowaniu skarp, obsadzeniu zbiornika roślinnością i utworzeniu w jego centralnej części zielonej wyspy dla ptactwa – gmina zyska na swoim terenie 15-hektarowy akwen o rekreacyjnym charakterze. – To ekologiczna wysepka, która tworzy się samoistnie z popłuczyn po przeróbce kruszywa. Wysepka samoistnie się zazielenia roślinnością bagienną. Bardzo ładnie to wygląda, a ptaki już zdążyły się na niej zadomowić, widujemy łabędzie i kaczki. A dodatkowo woda w zbiorniku jest przez nas regularnie zarybiana, w czym pomagają nam sąsiedzi-wędkarze ze stowarzyszenia "Babiczok" – wyjaśnia Andrzej Baran, kierownik ruchu zakładu przeróbczego.

Projekt przewiduje też inne bardzo ciekawe elementy. Na grobli między dwoma żwirowniami powstaje pas startowy dla lekkich konstrukcji lotniczych o szerokości 38 metrów i długości ponad 560 metrów. – To oczywiście dopiero pierwszy etap przedsięwzięcia, ale już teraz wykorzystaniem lądowiska interesują się miłośnicy lotnictwa z terenu powiatu. W przyszłości chcieliby tu nawet wybudować małe hangary – tłumaczy Andrzej Baran.

Natomiast w sąsiedztwie akwenu usypywany jest kopiec z przeznaczeniem na tor narciarsko-saneczkowo-rowerowy. Teren wyrobiska zostanie obsiany trawą, zasadzone zostaną drzewa i krzewy, a wokół wyrobiska ma powstać utwardzona ścieżka rowerowa. Prace rekultywacyjne zostaną ostatecznie zakończone do roku od zakończenia wydobycia, czyli do 2019 roku. – Bardzo się cieszymy z tych ciekawych rozwiązań rekultywacyjnych. W najbliższych latach teren ma szansę stać się kolejną, bardzo ciekawą atrakcją turystyczną przyciągającą do naszej gminy mieszkańców całego regionu – mówi Wójt Gminy Nędza Anna Iskała.

Rekultywacja żwirowni Babice II dotyczy kolejnego obszaru, który na terenie gminy Nędza został przeznaczony pod eksploatację. Graniczy on z obszarem, na którym wydobycie odbywało się wcześniej a zakończyło w 2008 roku. Dziś – już po przeprowadzonej rekultywacji – to teren bardzo atrakcyjny rekreacyjnie z dwoma dużymi 16-hektarowymi akwenami. Miejsce odwiedzają mieszkańcy całego regionu, gmina wydzierżawia je działającemu w Nędzy Stowarzyszeniu Wędkarstwa Sportowego "Babiczok". Wędkarze-zapaleńcy z terenu korzystają nie tylko sami, ale również dbają o teren sukcesywnie rozbudowując o nowe elementy – w tej chwili nie tylko jest gdzie pospacerować, można też skorzystać z wybudowanej wiaty z ławami i grillem, a wędkarze (także osoby niepełnosprawne, dla których zostały wybudowane specjalne stanowiska wędkarskie) mogą liczyć na rekordowe okazy karpi, węgorzy, pstrągów czy sumów.

 

/publ.p/

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Są też na świecie ludzie, którzy marudzić, tak jak Ty, ruszają tyłek sprzed komputera i próbują takich rzeczy – to oni będą korzystać z toru.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here