Prawie 5 mln złotych dla kolejnych projektów

0

W siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przekazane zostały kolejne potwierdzenia przyznania dofinansowania.

Po raz pierwszy w perspektywie 2007-2013 dofinansowanie uzyskały projekty dotyczące przygotowania dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, których realizacja nastąpi w latach 2014-2020, o finansowanie, której Beneficjenci ubiegać się będą z POIiŚ na lata 2014-2020. W siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przekazane zostały kolejne potwierdzenia przyznania dofinansowania. Otrzymały je:

- reklama -

 

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie na realizację projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna – faza IV”. Całkowity koszt projektu to blisko 1,3 mln zł, a kwota przyznanego dofinansowania wyniesie ok. 1 mln zł.

 

– Gmina Wilkowice na realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice”. Całkowity koszt projektu to 1,2 mln zł, a kwota przyznanego dofinansowania wyniesie ok. 1 mln zł.

 

– Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu na realizację projektu pn.: „Kompletna dokumentacja na uporządkowanie gospodarki osadowej na OS Centralna w Bytomiu”. Całkowity koszt projektu to ok. 2,2 mln zł, a kwota przyznanego dofinansowania wyniesie ok. 1,9 mln zł.

 

– Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach na realizację projektu pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2: faza przygotowania dokumentacji”. Całkowity koszt projektu to 325 tys. zł, a kwota przyznanego dofinansowania wyniesie ok. 276 tys. zł.

 

– Gmina Lubliniec na realizację projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu”. Całkowity koszt projektu to ok. 940 tys. zł, a kwota przyznanego dofinansowania wyniesie ok. 800 tys. zł.

 

Opracowana, w ramach ww. projektów dokumentacja techniczna, umożliwi dalsze uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ww. gminach poprzez, m.in., wybudowanie ok. 100 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowanie (dostosowanie do wymogów UE) istniejących oczyszczalni ścieków.

 

 

/publ.p/

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here