Odszkodowanie z tytułu OC. Prawnik radzi

1

Jesteś poszkodowanym i dochodzisz odszkodowania z polisy OC sprawcy? Zobacz, jakie są możliwości.

Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy  z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku zawartej z nim ugody lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że po stronie ubezpieczyciela istnieje pewna uznaniowość. Ubezpieczyciel może w drodze uznania zaspokoić roszczenie w pełnej wysokości określonej przez poszkodowanego, w drodze uznania zaspokoić roszczenie tylko w części, oddalić roszczenie w całości, zaspokoić roszczenie na podstawie ugody; zaspokoić roszczenie na podstawie orzeczenia sądowego. Często przy wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel dokonuje potrąceń amortyzacyjnych (urealnienia – zmniejszenia wypłaconego odszkodowania) wymienianych części w związku z tym, że samochód poszkodowanego jest kilkuletni i uszkodzone części uległy już wcześniej zużyciu.

- reklama -

Takie działanie ubezpieczyciela jest niezgodne z obowiązującym prawem i linią orzecznictwa sądów w tym zakresie. Zgodnie z art. 363 Kodeksu cywilnego naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi. Natomiast najczęściej jest tak, że wymiana uszkodzonych części na nowe po stronie poszkodowanego i tak powoduje stratę, biorąc pod uwagę samochód jako całość. Powszechnie przyjmuje się, że pojazd naprawiany w związku wypadkiem traci na swojej wartości – jego cena ulega obniżeniu. Ubezpieczyciele często ograniczają wypłatę odszkodowania nie biorąc pod uwagę samochodu jako całości.
   

W tych kilku słowach nie sposób przedstawić szeregu możliwych wariantów. Wiele zależy też od okoliczności konkretnego przypadku.

Po inne porady zapraszamy do biura:

DORADZTWO PRAWNE mgr Grzegorz Urbas
ul. Drzymały 36/1  47-400 Racibórz
tel. +48 32 451 13 16
kom. 513 195 206
e-mail:[email protected]

 

Artykuł sponsorowany

 

 ———————————————————————-

 

zobacz także:

 

Wypowiedzenie umowy kredytu. Prawnik radzi

2014-07-16

Czy można zawrzeć ugodę z bankiem? Jak bardzo drastyczne będą sankcje dla kredytobiorcy?

Odszkodowanie za opóźniony lot. Prawnik radzi

Nawet 600 euro za trzy godziny spóźnienia. W jakich przypadkach można dochodzić odszkodowania?

 

Niedozwolone klauzule. Prawnik radzi

Prawie połowa Polaków nie czyta umów przed podpisaniem. To może nieść ze sobą groźne konsekwencje.

 

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here