Krzanowice będą zbierać popiół

0

Wyodrębnienie spośród odpadów frakcji popiołów na zmniejszenie kosztów obsługi.

Krzanowice w kwestii gospodarki odpadami komunalnymi idą śladem pozostałych gmin w regionie. Radni podjęli uchwałę w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w której zobowiązali mieszkańców do segregowania popiołów. Wyodrębnienie kolejnej frakcji jest podyktowane chęcią oszczędności. Dzięki tej operacji zmniejszy się tonaż odpadów zmieszanych, co sprawi, że tańszy będzie chociażby koszt transportu. Popioły będą odbierane od 1 listopada do 31 marca. Popiół będzie odbierany co dwa tygodnie w pojemnikach koloru brązowego, które do tej pory służyły do zbioru odpadów biodegradowalnych. Odpady biodegradowalne będą odbierane od 1 kwietnia do 31 października.

- reklama -

 

/l/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here