Prezydent będzie zarabiał 12 365 zł

7

Radni zdecydowali, że pensja prezydenta nie ulegnie zmianie.

Na sesji radni przegłosowali uchwałę, która ustala wysokość pensji Mirosława Lenka jako szefa magistratu. Będzie ona wynosić 12365 zł. Składać się będą na nią następujące elementy wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze 6000zł., dodatek funkcyjny w wysokości 2100 zł., dodatek specjalny w wysokości 3065zł. oraz dodatek z tytułu przepracowanych lat w wysokości 1200zł.

- reklama -

 

Poniżej prezentujemy wysokości pensji włodarzy w wybranych gminach regionu w  2010r i w 2011r..

Kędzierzyn – Koźle 12300 zł

Wodzisław Śląski – 10700 zł

Rydułtowy – 13800 zł

Godów – 11340 zł

Krzyżanowice – 10330 zł

 

Warto zauważyć, że wysokość pensji jest uzależniona w dużej mierze od tego ile dany wójt, burmistrz, czy prezydent mają za sobą przepracowanych lat. Stąd wysokie uposażenie burmistrz Kornelii Newy z Rydułtów, której przysługuje duży dodatek za "wysługę lat". 

 

/l/

 

 

- reklama -

7 KOMENTARZE

  1. …..dodatek specjalny w wysokości ponad 1/2 uposażenia , skoro przepis jest taki oto :
    . 36 ust. 5 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) – dalej cytowana jako „u.p.s.” pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Przepis ten umożliwia przyznanie dodatku specjalnego na określonych w nim zasadach każdemu pracownikowi samorządowemu, niezależnie od podstawy zatrudnienia,………. za wyjątkiem wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty i marszałka województwa, do których zastosowanie ma art. 36 ust. 3 u.p.s.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here