Konferencja o energii ze źródeł odnawialnych

0

Marek Adamus w WFOŚiGW w Katowicach opowiedział m.in. o formach pomocy udzielonej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony stmosfery.
Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizował 16 grudnia w Gmachu Sejmiku Śląskiego konferencję "Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r". W czasie spotkania poruszone zostały kwestie energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej w kontekście zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konferencję otworzyła Gabriela Lenartowicz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego. WFOŚiGW reprezentował Marek Adamus, specjalista w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi. Przedstawił prezentację pt. "WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii”.

- reklama -

Okazuje się, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach każdego roku wydaje wiele milionów złotych na zadania z zakresu ochrony w atmosfery. Tylko w 2013 roku na ten cel przeznaczono prawie 350 mln zł. Rok wcześniej kwota ta była o 50 mln wyższa. – Pieniądze te wykorzystane zostały między innymi na budowę lub zmianę systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie, na budowę i modernizację systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo gazowych oraz na wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowej – tłumaczył Marek Adamus.

Dzięki WFOŚiGW rocznie dofinansowanych jest nawet 300 zadań z zakresu atmosfery. Rezultatem jest zdecydowane zmniejszenie zużycia energii. Coraz popularniejsze staje się również zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Warto dodać, że podstawową formą dofinansowania z WFOŚiGW są preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki.

Działania przynoszą wymierne efekty. Zaoszczędzona w ciągu ostatnich 5 lat wyniku działań termomodernizacyjnych energia cieplna wraz z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w łącznej wysokości 1 564 485 GJ/rok pozwala na ogrzanie ponad 30 000 domów jednorodzinnych i przekłada się na uniknięcie emisji ze spalania około 77 500 Mg węgla w ciągu roku (ok. 1 940 wagonów kolejowych).

/p/

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here