Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Oborze

Na kempingu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Markowickiej w Raciborzu – Oborze powstała nowa baza dla rowerzystów.

.W ramach inwestycji wybudowano tutaj wiatę, pod którą można odpocząć po wycieczce rowerowej oraz zaplanować jej dalszą trasę.

- reklama -

Wiata rowerowa z letnią kuchnią podzielona jest na dwie strefy funkcjonalne: konsumpcyjną dla rowerzystów (od strony kuchni letniej) oraz strefę parkowania rowerów (od strony ciągu rowerowo-pieszego). Wyposażona jest w stojaki na rowery, stoliki i ławeczki. Przy wiacie powstała również letnia kuchnia, gdzie można przygotować ciepły posiłek czy zrobić danie z grilla.

Teren wokół wiaty jest oświetlony i został wyłożony kostką. Łączy się ciągiem pieszo-rowerowym, który prowadzi na szlak rowerowy Racibórz-Krzyżanowice – Chotebuz biegnący wzdłuż rzek Olza i Odra.

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę tego zadania tj. Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” z Raciborza. Koszt inwestycji wyniósł ponad 570 tys. zł.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu nr PL.3.22/2.2.00/14.04217 pn. „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 PRZEKRACZAMY GRANICE.

Każdy z partnerów projektu: Miasto Racibórz, Gmina Krzyżanowice oraz Związek Miast i Gmin Powiatu Karvina po swojej stronie do końca 2015 roku zrealizuje zadania sprzyjające rozwojowi infrastruktury turystycznej. Wartość całego projektu to 374 507,60 EURO a wartość dofinansowania wyniosła 318 331,45 EURO.

Zadanie nawiązuje do już realizowanego projektu „Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra”, w ramach którego powstało łącznie ok. 30 km ścieżek rowerowych.

 

UM Racibórz

publ /l/

- reklama -

3 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here