Przetarg na utrzymanie dróg gminnych

0

Magistrat poszukuje firmy, która zajmie się remontami bieżącymi i utrzymaniem dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących remonty, w tym cząstkowe dróg i ulic publicznych, 2) przebudowa gminnych dróg osiedlowych, 3) remont chodników – ul. Leszka Raciborskiego, ul. Czogały, 4) remont jezdni ul. Osiedleńczej, 5) przebudowa ul. Sobieskiego (od ul. Wawrzyńca do końca zabudowy), 6) przebudowa ul. Ligonia.

- reklama -

Zakres zamówienia przewiduje następujące roboty budowlane :

1).utrzymanie dróg, ulic, chodników, obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń związanych z siecią dróg gminnych, dla których Zamawiający jest zarządcą w ilości ok. 130 km,

2).utrzymanie będzie polegać na wykonywaniu remontów cząstkowych, robót remontowych (nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zgody na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych  – Dz.U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 ze zm.)  wszelkiego rodzaju nawierzchni dróg, ulic, chodników, odwodnienia, rowów przydrożnych, obiektów inżynierskich oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych w celu utrzymania bezpieczeństwa na zarządzanej sieci dróg,

3). roboty będą prowadzone zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 10 i 11, ust. 2 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

Informacja na temat wadium: 50 000 PLN.

Kryteria oceny ofert:
1). Cena – 95
2). Okres gwarancji – 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2015 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Racibórz, Referat Zamówień Publicznych, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, pok. 310.

Szczegóły na stronie BIP raciborskiego magistratu.

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here