„Moją ambicją jest uruchomienie studiów magisterskich”

0

Z dr. Jakubem Berezowskim, Prorektorem-Elektem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, rozmawia dr Janusz Nowak.

Dr Janusz Nowak: Szanowny Panie Doktorze, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru na stanowisko prorektora ds. organizacji i rozwoju PWSZ w Raciborzu.

- reklama -

Dr Jakub Berezowski: Dziękuję bardzo. Jest to dla mnie zarówno wielki zaszczyt, jak i ogromne zobowiązanie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali.

Z jakimi zamierzeniami dotyczącymi spraw rozwoju naszej Szkoły stawał Pan Doktor w wyborcze szranki?

Dr Jakub Berezowski: Rozwój naszej uczelni z pewnością jest jedyną receptą na trudne wyzwania demograficzne, z którymi musimy zmierzyć się jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Oszczędności i ograniczenia działalności nie przyniosą, w mojej opinii, zamierzonego efektu. Jestem przekonany, że rozsądne zmiany organizacyjne i wyznaczenie nowych ambitnych celów zaowocują już wkrótce. Musimy z wyprzedzeniem reagować na potrzeby edukacyjne także w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych. Z pewnością konieczne są również inwestycje w promocję i infrastrukturę. W zasadzie większość potrzeb została już zidentyfikowana, a pracownicy są gotowi na nowe wyzwania. Duże znaczenie dla rozwoju będzie miało zdecydowane i odważne podejście do realizacji projektów europejskich, które mogą zwiększyć naszą konkurencyjność.

 

 

Panie Rektorze, jak postrzega Pan problem współpracy uczelni z różnymi podmiotami – jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, firmami i stowarzyszeniami i in.?

Dr Jakub Berezowski: Wzmacnianie takiej współpracy jest miarą rozwoju. Jest to absolutna konieczność, która powinna wyrażać się na płaszczyźnie zarówno wspólnych przedsięwzięć, jak i realizacji specjalistycznych usług. Jestem przekonany, że nasza uczelnia dysponuje potencjałem, dzięki któremu możemy stać się lokalnym i regionalnym centrum ekspertyz i opinii. Możemy z powodzeniem dostarczać różnym instytucjom szkoleń i organizować przystosowane do potrzeb studia podyplomowe oraz konferencje. W zasadzie już po wstępnym rozeznaniu i kilku spotkaniach wyłaniają się bardzo konkretne oczekiwania dla naszej aktywności w tym zakresie. Władze lokalne gwarantują uczelni efektywną współpracę i wszelką pomoc, doskonale rozumiejąc niezwykle ważne miejsce uczelni w przestrzeni samorządowej.

Panie Doktorze, Proszę przybliżyć naszym czytelnikom Pańskie aktualne zainteresowania naukowe.

Dr Jakub Berezowski: Moje zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na problemach ochrony zdrowia, a szczególnie jej prawnych i politycznych uwarunkowań. Obecnie pracuję nad monografią dotycząca problemów opieki długoterminowej. Jednocześnie przygotowuję pracę dotycząca świadczeń opieki zdrowotnej. Są mi również bliskie kwestie dotyczące organizacyjnych i politycznych aspektów wdrażania funduszy strukturalnych. W trakcie niedawnego spotkania z Prezydentem Raciborza Mirosławem Lenkiem studenci sygnalizowali potrzebę uruchomienia w naszej uczelni studiów drugiego stopnia (przynajmniej na niektórych kierunkach).

Jak Pan Rektor zapatruje się na taką ideę?

Dr Jakub Berezowski: Moją ambicją jest uruchomienie studiów magisterskich. Podjęliśmy już działania dotyczące administracji. Studenci Instytutu Studiów Społecznych niecierpliwe oczekują możliwości kontynuowania studiów właśnie na tym kierunku, który okazał się bardzo pożądany. Z moich rozmów wynika, że wszystkie instytuty mają takie plany i będą podejmować to wyzwanie. Studia magisterskie pozwolą nie tylko spowodować większe zainteresowanie naszą uczelnią, ale również podniosą jej prestiż. Zachęcające jest to, że Pan Prezydent Lenk na spotkaniu z nowymi władzami raciborskiej PWSZ wyraził głębokie zainteresowanie rozwojem uczelni również w zakresie otwarcia studiów drugiego stopnia. Warto dodać, że w przygotowaniu są różne nowe kierunki studiów, w tym kierunki międzyinstytutowe.

Panie Doktorze, czytelników „Eunomii“ zapewne zainteresuje sfera Pańskich zainteresowań pozazawodowych. Czy mogę Pana prosić o jakieś refleksje na ten temat?

Dr Jakub Berezowski: Pracę staram się równoważyć aktywnością sportową. Regularnie uczestniczę w treningach pływackich. Poza tym biegam. W sferze rozrywki umysłowej główną rolę odgrywa literatura – ostatnio książki historyczne.

Serdecznie dziękuję w imieniu Czytelników „Eunomii” za wypowiedź. Życzę samych sukcesów w pięknej i niełatwej służbie raciborskiej uczelni.

Dr Jakub Berezowski:
Dziękuje i obiecuję ciężką pracę. Znalazłem się w doskonałym zespole. Pani Rektor Ewa Stachura i Pan Prorektor Paweł Strózik są bez wątpienia gwarantami sukcesu.

—————————————————————
Jakub Berezowski urodził się w 1972 roku w Sycowie, mieszka we Wrocławiu. W latach 1991-1996 odbył pięcioletnie studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2003-2004 realizował studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji publicznej prowadzone przez Politechnikę Opolską we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej. Ukończył je z wyróżnieniem, uzyskując certyfikat Audytora Wewnętrznego II stopnia. W 2008 roku obronił pracę doktorską na temat Samorząd terytorialny a regionalna polityka ochrony zdrowia i otrzymał, nadany przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Doktor Berezowski brał udział w wielu szkoleniach i wizytach studyjnych, m.in. w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Malcie, w Hiszpanii, w Danii. Jest autorem wielu publikacji naukowych, z których duża część poświęcona jest mechanizmom administrowania służbą zdrowia (zwłaszcza na poziomie samorządu terytorialnego). Prorektor-Elekt posiada bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe: oprócz prowadzonej od 1998 roku pracy naukowej (w Uniwersytecie Opolskim i w raciborskiej uczelni) pełnił funkcję doradcy prawnego w Polskim Funduszu Inwestycyjno-Kapitałowym S.A., Prezesa Zarządu firmy Vectigal spółka z o.o. (w latach 2000-2002), Prezesa Zarządu – Dyrektora – Menadżera Projektów w „Stowarzyszeniu Promocja Przedsiębiorczości” (w latach 2002-2012), Doradcy Wojewody Dolnośląskiego i in. Zaangażowany w szeroką działalność non profit.

 

 

Artykuł zaczerpnięto z Eunomii nr 5 (81) / maj 2015

 

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here