Wywiad z Czesławem Sobierajskim

1

Poseł Czesław Sobierajski uważa, że dzisiaj dla Śląska najważniejsze to zadbać o właściwie przeprowadzony proces rewitalizacji terenów zdegradowanych, poprawa stanu komunikacji i poziomu bezpieczeństwa obywateli.

Jak wyglądały ścieżki pańskiej kariery politycznej?

- reklama -

Zaczynałem w 1980 roku w czasie ogólnopolskich sierpniowych strajków. Byłem jednym z założycieli NSZZ Solidarność. Pracowałem wówczas jako górnik w KWK „Szczygłowice”. W 1981 władze komunistyczne wprowadziły stan wojenny, a my natychmiast podjęliśmy walkę o wolną Polskę. Tysiące działaczy Solidarności internowano i zwolniono z pracy. Mnie zwolniono 14 grudnia 1981 roku. Przez pół roku ukrywałem się. Później zostałem internowany. Dla mnie, dla wielu moich kolegów i naszych rodzin to był to trudny okres ale wtedy poczułem jak blisko byli inni ludzie. Jacy byli życzliwi. To była prawdziwa Solidarność. W 1989r. wystartowałem z listy "Solidarności" do Sejmu i zostałem Posłem. Od tego momentu nieprzerwanie pełnię służbę publiczną. Przez 3 kadencje zasiadałem w parlamencie. Później przez 3 kadencje wypełniałem obowiązki radnego wojewódzkiego. Jako poseł wielokrotnie pełniłem funkcję sprawozdawcy. W sejmie byłem wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki. W sejmiku przewodniczyłem komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. Przez dwie kadencje byłem przedstawicielem województwa śląskiego w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Mam więc bogate doświadczenie zarówno parlamentarne, samorządowe jak i gospodarcze. Uhonorowany zostałem złotym medalem za wkład w rozwój społeczny, gospodarczy, kulturalny regionu. Od roku 2014 ponownie mam zaszczyt ponownie sprawować obowiązki posła na Sejm Rzeczpospolitej Polski.

 

Patrząc z perspektywy czasu, co według Pana było największym dokonaniem pańskiej obecności w polityce?

 

Wśród wielu moich działań na rzecz dobra wspólnego wskazałbym na ustawę „Prawo własności przemysłowej”, nad której pracami przewodniczyłem, dzięki niej wprowadziliśmy rozwiązania prawne służące produkcji tanich leków. Dzięki tym przepisom można było rozpocząć produkować tańsze odpowiedniki drogich leków o  dokładnie takiej samej recepturze i skuteczności działania. W sytuacji, gdy wielu Polaków liczy każdy grosz, taki znacznie tańszy lek może przesądzić o życiu ludzkim. Znaczenie tych przepisów doceniły także gremia międzynarodowe wyróżniając moją osobę "Doroczną nagrodą Roku 2000 EGA GENERIC"

 

 

 

 Poseł Czesław Sobierajski jest aktywny w polskiej polityce od początku lat 90. W działalność publiczną zaangażował się jednak jeszcze w czasie strajków w sierpniu 1980r.

 

A jeśli chodzi o inne osiągnięcia…

 

Na przykład pierwszy „Kontrakt Regionalny dla Województwa Katowickiego” z roku 1995, który współtworzyłem i byłem jego sygnatariuszem . Z mojej inicjatywy utworzona została Specjalna Strefa Ekonomiczna Zapisy tego kontraktu wpłynęły pozytywnie na rozwój Śląska. Prace nad tym kontraktem były bardzo szeroko zakrojone. Rozmawiano ze stroną rządową, niezależnie od barw partyjnych.  Byłem również inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych i gospodarczych w naszych regionie. Na przykład budowy Zbiornika Racibórz Dolny oraz drogi Racibórz-Rybnik-Pszczyna. Sprzeciwiałem się zdecydowanie wprowadzeniu szkodliwego dla Polski, a szczególnie dla Śląska Pakietu Klimatyczno- Energetycznego UE 3x 20. Jako przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku przedłożyłem apel do rządu i Komisji Europejskiej o renegocjację tego kontraktu. To stanowisko zaprezentowałem także na Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Doprowadziłem do skreślenia ze Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego zapisy aprobujące ten pakiet. Podjąłem zdecydowane działania na forum Sejmiku Województwa Śląskiego w przywracaniu pamięci ważnych dla naszego regionu postaci i wydarzeń. Do najważniejszych zaliczę utworzenie z mojej inicjatywy „Roku Wojciecha Korfantego”, „Roku Prymasa Augusta Kardynała Hlonda”, „ Roku Henryka Sławika”. Jestem twórcą wystawy poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II zatytułowanej "Sumienie Świata", która odbyła swoistą pielgrzymkę po wielu miastach Śląska i Polski.

 


Czym dla Pana jest polityka i dlaczego wybrał Pan akurat Prawo i Sprawiedliwość?

Polityka dla mnie to przede wszystkim służba publiczna. Decydując się na działalnośc polityczną chcę przede wszystkim działać na rzecz drugiego człowieka i szerzej – na rzecz dobra wspólnego. Myślę, że najlepiej dałem temu wyraz właśnie opracowując rozwiazania zmierzające do wypuszczenia na rynek tańszych leków. Według mnie służba publiczna ma głębszy fundament. Jest nim dla mnie religia katolicka. Wartości, które nakreśla Kościół, wokół których od tysiąca lat jednoczy się naród polski, dla mnie są podstawą mojej działalności w polityce. Te wartości na polskiej scenie politycznej prezentuje Prawo i Sprawiedliwość.

 

Co według Pana należałoby zrobić, aby ponownie obudzić Śląsk?

 

Przedstawiłem program odbudowy Śląska. Najbardziej palącą kwestią dla Śląska jest przeprowadzenie skutecznej rewitalizacji gmin i miast województwa Śląskiego. W miastach aglomeracji widać jak na dłoni degradację. Całe dzielnice są wykluczone. Straszą nas opustoszałe zakłady. Zamknięte fabryki. Zdewastowane budynki. Za tym ogromem wykluczenia w cieniu stoją tragedie tysięcy śląskich rodzin. Bezrobocie. Ubóstwo. Narkomania. Alkohol. Przemoc. Niestety to jest ta ciemna strona naszej transformacji i wcale nie jest to zjawisko marginalne. To zjawisko dotyczy zresztą nie tylko aglomeracji. Co się stało z miejscowościami Subregionu, gdy zniknął przemysł widać również gołym okiem. Ludzie szukają nadziei, a gdy napotykają tylko apatię oraz nieudolność władz, emigrują. Temu jak najszybciej trzeba położyć kres i doprowadzić do ponownego ożywienia za pomocą mojego programu „ Drugie Życie Śląska”.  Trzeba wreszcie zadbać o drogi. Drogę Główną Południową i drogę Racibórz – Pszczyna miały być wybudowane lata temu. Dzisiaj nie ma skończonych jeszcze nawet prac projektowych. Trzeba uruchomić potencjał, który jest w ludziach i w regionie. W Katowicach jest giełda owocowo – warzywna. Dlaczego nie utworzyć jej tutaj na Ziemi Raciborskiej, które jest zapleczem żywnościowym regionu. I trzeba wreszcie doprowadzić do finału budowy zbiornika Racibórz Dolny. Byłem inicjatorem obu tych inwestycji. Dzisiaj ciągle słyszymy tylko o opóźnieniach i problemach. A przecież deszcze nie będą czekać. Tych procesów trzeba pilnować, patrzeć jak przebiegają prace. Reagować w razie utrudnień. To według mnie są priorytety, którymi trzeba się zająć.

 

Polityka to nie tylko inwestycje i ekonomia, ale także przywiązanie do wartości. Do których przywiązuje Pan największą wagę?

 

Trzeba zadbać o godność człowieka pracy. Dzisiaj zbyt często słyszymy jak pogardliwie wyrażają się rozmaici "eksperci" o zwykłych robotnikach. O tych którzy idą do swojej ciężkiej, uczciwej pracy o 6 rano. O tych, którzy zostawiają swoje zdrowie i swój wysiłek na budowach, w fabrykach, na polach. Zbyt często spotykamy się z niewiedzą, ignorancją, a nawet lekceważeniem w stosunku do naszej historii.  Najważniejszą wartością jest pamięć o korzeniach naszego narodu, o jego chrześcijańskim dziedzictwie. Do najważniejszych wartości zaliczam rodzinę i dbałość o nią. Jestem ojcem trojga dzieci. Moją ogromną dumą jest moja rodzina. Syn Adam należy do najlepszych tenorów Polskich i przeżywam ogromną radość gdy swoim śpiewem ubogaca innych.  Aria Zwycięstwa „Nessum Dorma”, Wyśpiewa przez mojego syna dla wówczas kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy na rybnickim rynku okazała się prorocza.

 

Drodzy Państwo!

Wy jesteście moimi ekspertami.

Zapraszam do współpracy.

 

Filia Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego w Raciborzu

ul. Plac Dworcowy 16

47-400 Racibórz

tel. (32) 42 47 004

Pt. 9:00 – 17:00

email. [email protected]

Bezpłatne porady prawne (zapisy telefoniczne lub osobiste)

 

Dyżury poselskie:

Urząd Gminy Rudnik  – w każdy ostatni poniedziałek miesiące od 9:00 do 10:30

Urząd Gminy Kornowac – w każdy ostatni poniedziałek miesiące od 11:00 do 12:30

Urząd Gminy Lubomia – w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od 13:00 do 14:30

Urząd Gminy Radlin – w każdy drugi poniedziałek miesiąca od 9:30 do 11:00

Urząd Gminy Lyski – w każdy drugi poniedziałek miesiąca od 11:30 do 13:00

 

 

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here