Rada Seniorów w Nędzy obradowała po raz pierwszy

0

Podczas posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Nędzy wybrano przewodniczącego. Został nim Adam Grzybowski.

- reklama -

W skład rady seniorów w Nędzy weszli: Józef Zagola, Tadeusz Krzyśko, Jan Flut, Walter Kuśka, Elżbieta Michalska, Eleonora Czekała, Adam Grzybowski, Tadeusz Czepczor, Władysława Rerich i Weronika Czerny. Rada będzie obradować do 2018 roku, czyli końca kadencji Rady Gminy Nędza. – Życzę państwu dużo zadowolenia z działalności rady seniorów i satysfakcji z rozwiązywania problemów, których, być może młodzi nie widzą, wójt i rada gminy nie widzi, ale wy na pewno je dostrzeżecie – mówiła obecna na pierwszym posiedzeniu rady seniorów wójt Anna Iskała.

– Liczę, że dziesięcioosobowa rada będzie potrafiła się ze sobą dogadać. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy traktować się na równi, że nie będzie podziałów, które może znamy z innych rad – życzył z uśmiechem swoich koleżankom i kolegom Walter Kuśka, prowadzący pierwsze posiedzenie rady seniorów.

 

 
 

 

– Przecież seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną i to oczywiście nie tylko w naszej gminie, ale całym kraju. Coraz większa grupa, która ma swoje problemy i potrzeby. Wsparcie na co dzień oraz zagospodarowanie czasu seniorom to dziś tematy bardzo pilne – mówiła Elżbieta Michalska, członkini rady seniorów, przewodnicząca aktywnie działającego koła emerytów, rencistów i inwalidów w Babicach.

– Spraw będzie wiele do załatwienia. Społeczeństwo się starzeje, wiemy, że nie każdy ma siłę i odwagę pójść w swojej sprawie do urzędu. Mamy w swoim składzie ludzi związanych z różnymi środowiskami, dlatego jesteśmy na bieżąco z aktualnymi problemami – mówiła Eleonora Czekała, członkini rady seniorów. – Mam doświadczenie jako przewodnicząca szefowa koła emerytów w Nędzy i wiem, że na panią wójt zawsze  możemy liczyć. Jestem pewna, że tak samo będzie z radą seniorów – podkreśla pani Eleonora.

Rada seniorów może prowadzić działalność w zakresie konsultacji i doradztwa oraz może występować z własną inicjatywą. Będzie przede wszystkim zapobiegać marginalizacji seniorów, wspierać aktywność ludzi starszych, będzie działać na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, a także rozwoju form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury.

Do zadań rady należy ścisła współpraca z władzami Gminy przy rozstrzyganiu spraw szczególnie istotnych dla ludzi starszych, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczących seniorów, inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Gminy Nędza ze środowiskiem osób starszych. Posiedzenia rady będą się odbywać co najmniej raz na kwartał. Nadzór nad działalnością rady sprawuje Rada Gminy Nędza za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

 

/gmina Nędza, publ.p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here