Konferencja poświęcona przyszłości RCKiK

1

Nie ma zgody na likwidację placówki zapewniają wszystkie strony sporu wokół przyszłości RCKiK. Czas na wypracowanie rozwiązań – koniec sierpnia tego roku.

W siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zorganizowano dzisiaj konferencję dla pracowników RCKiK. Konferencja, na którą zaproszono również media, w całości poświęcona była wynikom rozmów, które w środę delegacja z Raciborza prowadziła w Ministerstwie Zdrowia. W skład delegacji weszli: po. dyrektor RCKiK Agnieszka Wiklińska, zastępca prezydenta Raciborza Wojciech Krzyżek, starosta Ryszard Winiarski oraz wicewojewoda Gabriela Lenartowicz. Efektem rozmów było otrzymanie od ministerstwa czasu do 30 sierpnia na wypracowanie "wielokryteriowego planu rozwoju RCKiK". Dokument ten to w istocie plan naprawczy, który pozwoli Centrum na osiągnięcie stabilności finansowej i wypracowanie mechanizmów, które umożliwią mu właściwe funkcjonowanie na płaszczyźnie ekonomicznej w przyszłości. Jest to duży postęp w negocjacjach, ponieważ jeszcze na ostatnim spotkaniu ministerstwo stało na stanowisku, że jedynym rozwiązaniem problemów Centrum jest jego połączenie z siostrzaną placówką w Katowicach. Przygotowywany plan rozwoju placówki ma obejmować 3 warianty. Pierwszym rozwiązaniem jest utrzymanie obecnej struktury SP ZOZ (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej). W wariancie drugim rozważane jest faworyzowane przez ministerstwo połączenie placówek w Raciborzu oraz w Katowicach. Wariant trzeci obejmuje przekształcenie RCKiK w spółkę. Dokument ma zostać przygotowany do końca sierpnia tego roku. Zgoda na opracowanie planu rozwoju w dużej mierze osiągnięta została dzięki silnemu wsparciu RCKiK przez samorządy, które podniosły w negocjacjach argumenty natury prawnej. Dyrektor RCKiK za ten wkład w obronę interesów krwiodawstwa podziękowała samorządowcom (reprezentowanych przez zastępcę prezydenta Wojciecha Krzyżka oraz starostę Ryszarda Winiarskiego). W trakcie konferencji głos zabrała również wicewojewoda Gabriela Lenartowicz, która zaznaczyła, że strona rządowa w żadnej mierze nie chce doprowadzić do likwidacji Centrum w Raciborzu, zwłaszcza w kontekście plotek o ewentualnym losie budynku krwiodawstwa (stwierdziła, że nikt nie będzie zamieniał go na galerię handlową).

- reklama -

 


 Wiceprezydent Raciborza Wojciech Krzyżek (na zdjęciu obok p.o. dyrektor RCKiK Agnieszki Wiklińskiej) mówił o 3 wariantach, w jakich szuka się wyjścia z trudnej sytuacji Centrum.

 

 

/l/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here