Andrzej Duda zaprzysiężony na Prezydenta RP

0

Andrzej Duda jako Prezydent RP będzie przede wszystkim reprezentował Polskę na zewnątrz i zajmować się obronnością. Ponadto będzie mógł m.in. stosować prawo łaski oraz nadawać ordery i odznaczenia.

Wybory prezydenckie w naszym kraju zawsze budzą bardzo duże emocje. Powód leży nie tylko w tym, że prezydent jest głową państwa, ale także dlatego, że wybieramy go w wyborach bezpośrednich. W ten sposób elekcja staje się wielkim plebiscytem popularności, których bohaterami są nie tylko kandydaci, ale także ich zaplecza polityczne, osoby bliskie, współpracownicy.

- reklama -

Dzisiaj Andrzej Duda złożył przysięgę prezydencką i przejął schedę po ustępującym Bronisławie Komorowskim. Przed Andrzejem Dudą stoją olbrzymie wyzwania, które wynikają nie tylko z prerogatyw jego urzędu, ale także złożonych obietnic wyborczych. Nowy prezydent będzie musiał przede wszystkim uporać się z niezwykle trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuacją międzynarodową. Współczesny świat nie oszczędza nowej głowy państwa. Za naszą wschodnią granicą w dalszym ciągu toczy się bardzo ostry konflikt pomiędzy Ukrainą i Federacją Rosyjską. Sytuację w regionie komplikuje ponadto fakt, że sama Ukraina pogrążona jest w konflikcie wewnętrznym. Część mieszkańców wschodniej części tego kraju żąda daleko posuniętej autonomii lub wręcz prawa do samostanowienia. Zarówno Europą, jak i resztą świata wstrząsają zamachy terrorystyczne, za którymi stoją islamscy fundamentaliści. Ci ostatni zorganizowali się w tzw. Państwo Islamskie i na terenie Iraku i Syrii sieją terror tak straszny, że działalność Talibów wydaje się przy tym cywilizowana. Masowe mordy, publiczne egzekucje, setki gwałtów to realność dnia codziennego w tym regionie. Problematyka międzynarodowa obejmuje również zagadnienia związane ze sferą gospodarczą, tu na plan pierwszy wysuwa się kwestia warunków tzw. pakietu klimatycznego i nieubłaganie postępującej ruiny Grecji.

 

 

Tymczasem pomimo faktu, że prezydent jest głową państwa, to uprawnienia, które daje mu konstytucja z 1997r. wcale nie są takie szerokie, jak wyobraża sobie to przeciętny Polak. Uprawnienia i obowiązki Prezydenta RP normuje rozdział V ustawy zasadniczej. W świetle zapisów umieszczonych w konstytucji Andrzej Duda będzie przede wszystkim reprezentował państwo w stosunkach zewnętrznych (art. 133 konstytucji). Pozwala mu to: ratyfikować i wypowiadać umowy międzynarodowe, mianować i odwoływać przedstawicieli Polski w innych krajach i przy organizacjach międzynarodowych (np. konsulów i ambasadorów), a także przyjmować listy uwierzytelniające i odwołujące dyplomatów z innych państw. W sprawach międzynarodowych Prezydent RP współdziała z Prezesem Rady Ministrów i Ministrem Spraw Zagranicznych. Prezydent ma również szerokie prerogatywy w polityce obronnej państwa (art. 134). W sprawach związanych z obronnością na plan pierwszy wybija się fakt, że jest on zwierzchnikiem sił zbrojnych. Mianuje on Szefa Sztabu Generalnego i dowódców określonych rodzajów sił zbrojnych. W czasie wojny Prezydent RP mianuje także Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych i właśnie on jest władny go odwołać. Ponadto prezydent ma prawo łaski (art. 139), nadaje ordery i odznaczenia (art. 138) i nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na jego zrzeczenie (art. 137). Prezydent ponadto ma wpływ na szereg nominacji na ważne urzędy państwowe, ale w tym przypadku jego wybory wiążą się z akceptacją izby niższej parlamentu. Głowa Państwa powołuje trzech członków Rady Polityki Pieniężnej, dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członków Biura Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Olbrzymi wpływ na politykę państwa Prezydent RP ma w pewnych warunkach na kształtowanie się rządu. Dzieje się tak wówczas, gdy nie udaje się sformować gabinetu ze stabilną większością parlamentarną. Ponadto prezydent wręcza nominacje profesorskie (art. 25 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym) i sędziowskie (art. 179. Konstytucji). Niezwykle ważnym uprawnieniem Prezydenta RP jest również posiadanie przez niego inicjatywy ustawodawczej i prawa wetowania ustaw.

Andrzej Duda jest 6 prezydentem Polski po 1989r. Pierwszą osobą na tym stanowisku był generał Wojciech Jaruzelski. Jaruzelski nie był jednak wybierany w wyborach powszechnych. W ten sposób wybrany na głowę państwa został przywódca „Solidarności” Lech Wałęsa. Następnie przez dwie kadencje funkcję tą pełnił Aleksander Kwaśniewski. Po nim urząd Prezydenta RP objął Lech Kaczyński. Po tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej prezydenturę sprawował poprzednik Andrzeja Dudy Bronisław Komorowski.

 

Leszek Iwulski

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here