Ranking zadłużenia samorządów. Jak wypadł Racibórz?

0

Po raz kolejny czasopismo samorządu terytorialnego Wspólnota opublikowało ranking zadłużenia samorządów. Sprawdź, jak wygląda sytuacja  zadłużenia i zdolności kredytowej gmin powiatu raciborskiego.

 

- reklama -

W Polsce nie ma przepisów pozwalających samorządom bankrutować. Ta pustka prawna powoduje, że jedynymi poszkodowanymi w wyniku zaciągania nadmiernych kredytów są społeczności lokalne i władze samorządowe. Wdrażane programy naprawcze mogą ograniczyć poziom usług lokalnych. Może nawet dojść do odwołania organów JST i powołania komisarza. A przecież winę ponoszą dwie strony – pożyczkobiorca, ale i bank, który bez należytej rozwagi dawał pieniądze. Z powodu braku stosownych przepisów narażamy banki na coś, co w literaturze ekonomicznej określa się mianem „moral & hazard”, a więc pokusę wciskania kredytów klientom będącym w kiepskiej kondycji finansowej. Bo przecież samorząd zbankrutować nie może… – czytamy we wstępie do obszernej analizy poświęconej samorządowym finansom.

W tegorocznym rankingu zadłużenia podajemy dwa wskaźniki:

1. zadłużenie na koniec roku 2014 wyrażone jako procent łącznych dochodów budżetowych – wskaźnik ten nawiązuje do limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych w jej starym brzmieniu;

2. przeciętna wielkość nadwyżki operacyjnej (liczonej tak, jak przewiduje definicja w ustawie o finansach publicznych – mimo że do samej definicji są zastrzeżenia) w latach 2012–2014, wyrażona jako procent łącznych dochodów budżetowych – ten wskaźnik nawiązuje bezpośrednio do art. 243 nowej ustawy
o finansach publicznych; w jednostkach, w których wskaźnik przekracza 15 proc. nowe brzmienie ustawy podniosło limit zdolności kredytowej samorządu.

O ile w pierwszym wskaźniku wyższa wartość oznacza wyższy poziom zadłużenia, to w drugim wyższa pozycja to większa zdolność kredytowa samorządu.

W zestawieniu miast powiatowych zadłużenie Raciborza jest bezpieczne. Racibórz zajmuje 232 pozycję. Zadłużenie w końcu 2014 roku wyliczono u nas na 19,27% dochodów budżetowych. Warto wspomnieć, iż tylko w 35 miast powiatowych stosunek zadłużenia do dochodów jest niższy (sklasyfikowano 267 miast). Pozycja ta w przypadku Raciborza jest względnie stała od kilku lat.

Równie wysoko oceniono zdolność kredytową Raciborza. Na 267 miast Racibórz zajął 51 miejsce, a zdolność do zaciągania zobowiązań wyliczono na 12,38%. Dla porównania, Polkowice – miasto o najwyżej ocenionej zdolności kredytowej – zdolność ta wynosi 24,01%.

A oto jak wypadają w zestawieniu pozostałe samorządy Raciborszczyzny:

Powiat Raciborski:
zadłużenie –  14,05%, 235 miejsce (na 314 sklasyfikowanych powiatów)
zdolność kredytowa – 7,37%, 103 miejsce

mniejsze miasta:

Kuźnia Raciborska:
zadłużenie – 13,17%, 521 miejsce (na 581 sklasyfikowanych)
zdolność kredytowa – 7,844%, 375 miejsce

Krzanowice:
zadłużenie – 63,46%, 23 miejsce
zdolność kredytowa – 12,464%, 110 miejsce

gminy wiejskie:

Pietrowice Wielkie:
zadłużenie – 51,68%, 119 miejsce (na 1566)
zdolność kredytowa – 17,034%, 104 miejsce

Rudnik:
zadłużenie – 14,628%, 207 miejsce
zdolność kredytowa – 24,52%, 842 miejsce

Kornowac:
zadłużenie – 16,27%, 1121 miejsce
zdolność kredytowa – 13,69%, 272 miejsce

Krzyżanowice:
zadłużenie – 1,42%, 1498 miejsce
zdolność kredytowa – 16,356%, 126 miejsce

Nędza:
zadłużenie: 5,78%, 1431 miejsce
zdolność kredytowa: 13,778%, 269 miejsce

 

Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątek kilku aspektów.

 

Każdy z nich to odrębny ranking. Ponieważ są opracowywane na bazie zestandaryzowanych, obiektywnych wskaźników często są wykorzystywane przez same samorządy do przygotowywani opracowań porównawczych wykorzystywanych np. na sesjach rad.

 

oprac. /ps/ na podstawie "zadłużenie samorządów. Ranking zadłużenia samorządów 2014 r." czasopisma Wspólnota

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here