Konsultacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości

1

W czwartek  w sali konferencyjnej hotelu „Polonia” Urząd Miasta zorganizował konsultacje poświęcone tworzeniu Programu Wspierania Przedsiębiorczości.

 W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z sektora małego i średniego biznesu oraz wiceprezydent Irena Żylak i kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Anna Kobierska – Mróz. Program przygotowuje firma konsultacyjna  Planergia. Spotkanie, zorganizowane w formie warsztatów, poprowadzili właściciele przedsiębiorstwa Wojciech Olszewski i Patryk Swoboda. W pierwszej części Swoboda wyjaśnił przedsiębiorcą czym właściwie jest i czym powinien być program wspierania przedsiębiorczości. W swoim wystąpieniu zarysował elementy, które powinny determinować działania planistyczne i dylematy, jakie stoją przed twórcami dokumentu.

- reklama -

 

 

 

 Wiceprezydent Irena Żylak jest zdania, że tylko odpowiedni proces konsultacji Programu zapewni jego rzeczywisty wpływ na miejską gospodarkę.

 

Rolę działań konsultacyjnych podkreślała wiceprezydent Irena Żylak. Dla niej sam dokument nie spełniałby żadnej funkcji, jeśli nie byłby wcześniej właściwe skonsultowany ze środowiskiem przedsiębiorców. Prezydent zaznaczyła: – Naszym celem jest zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jakie możemy podjąć realne działania, by stworzyć optymalne warunki dla funkcjonowania biznesu w Raciborzu. Chcemy wiedzieć, co możemy zrobić, żeby przedsiębiorcy lepiej prowadziło się działalność, żeby tworzyły się nowe miejsca pracy. Podkreślam, że celem pracy jest stworzenie lepszych warunków rozwoju przedsiębiorczości w mieście, a nie tylko opracowanie dokumentu dla niego samego. – W tym ujęciu program, który na etapie tworzenia pomijałby samych przedsiębiorców jako źródło informacji, byłby jedynie zbiorem mniej lub bardziej udanych deklaracji i haseł. Podzieliłby los innych strategii, wytycznych, założeń, planów, które zostały opracowane w Polsce – czyli znalazł się na zakurzonych półkach archiwów.

 

 

 Kierownik Referatu ds. Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Anna Kobierska – Mróz zauważyła, że skuteczność wszelkich działań progospodarczych jest zależna od stopnia poinformowania o nich przedsiębiorcy.

 

  Program może być skutecznym narzędziem jedynie, gdy przedsiębiorcy sami wskażą te elementy miejskiej polityki, których zmiana wpłynie na ich działalność. Patryk Swoboda wskazał ponadto, że w tym przypadku niezbędna jest komunikacja pomiędzy samorządem i biznesem, bo nie urząd jest odpowiednim adresatem postulatów zgłaszanym przez środowiska gospodarcze. Z tym założeniem zgodziła się również kierownik Referatu Przedsiębiorczości Anna Kobierska – Mróz, która zauważyła: – Ma to być program rozwoju przedsiębiorczości w dużej mierze konstruowany przez samych przedsiębiorców. Oczywiście stworzyliśmy pewne założenia dokumentu w oparciu o wcześniej przeprowadzone wstępne analizy, ale finalnie to stanowisko przedsiębiorców będzie miało kluczowe znaczenie przy opracowaniu programu. W programie zarysowaliśmy 4 obszary działań, których realizacja ma m.in. zapewnić wzrost liczby miejsc dobrze płatnej pracy, zwiększenie atrakcyjności Raciborza jako miejsca prowadzenia biznesu, czy zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego. Chcemy stworzyć takie warunki, które każdemu mieszkańcowi pozwolą na dostatnie życie w jego własnym mieście. Chcemy zachęcić młodego człowieka do związania swojej przyszłości z Raciborzem.  Nasze działania muszą być konsultowane przede wszystkim ze środowiskiem gospodarczym, ale będziemy ściśle współpracować również z innymi samorządami i uczelniami wyższymi w rodzaju nasze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. –

 

 

 Patryk Swoboda z firmy Planergia uważa, że działania podejmowane w celu zapewnienia wzrostu poziomu przedsiębiorczości muszą mieć charakter całościowy.

 

Dokument wyznacza 4 obszary działań, w których miasto ma aktywnie współpracować z przedsiębiorcami w celu poprawy sytuacji gospodarczej. Elementy te to: tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu w mieście, rozwój przedsiębiorczości, dostosowanie edukacji do wymogów stawianych jej przez współczesny rynek pracy i promocja inwestycji. Całokształt działań jest niezwykle szeroki i z tego powodu muszą być one bardzo skoordynowane. Podejmowane w izolacji nie przyniosą one wymaganego rezultatu. Obejmują one działania tak od siebie odmienne jak podniesienie jakości i powierzchni terenów inwestycyjnych i promocja przedsiębiorczości już od najmłodszych lat. Część rozwiązań jest już dostępna w Raciborzu. W mieście powstał Referat ds. Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, a także Konsultacyjna Rada Gospodarcza przy Prezydencie. Na ręce tej ostatniej przedsiębiorcy zawsze mogą złożyć wnioski w nurtujących ich sprawach. Miasta  Anna Kobierska – Mróz w trakcie spotkania zauważyła, że wiele z tych działań może być wdrożone wtedy, gdy do przedsiębiorców docierają informacje o możliwościach, z których mogą skorzystać. Dotarcie do nich jest możliwe dzięki lokalnym mediom i nowoczesnym środkom komunikowania w rodzaju innowacyjnego narzędzia, jakim jest platforma SILESIAinfo .

 

Leszek Iwulski

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here