Adam Gawęda. Wasz Senator!

0

O swojej pracy i nowych wyzwaniach mówi Radny Sejmiku Adam Gawęda –  kandydat do Senatu.

Ma 47 lat7. Legitymuje się dyplomem  mgr inż. górnictwa i geologii Politechniki Śląskiej. W Polsce ceni się go jakoeksperta polityki surowcowo-energetycznej. Jest koordynatorem Biura Strategii w Kompanii Węglowej iczłonkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.  W kopalni Rydułtowy-Anna odpowiadał za inwestycje.  Jako poseł na Sejm RP VI kadencji pracował nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze.Wprowadził do niej kilkanaście korzystnych rozwiązań. Współtworzył  ustawę Prawo energetyczne umożliwiającą rozwiązanie problemu wykorzystania metanu ze śląskich kopalń. Obecnie jako radny Sejmiku Województwa Śląskiego  iInicjuje działania na rzecz poprawy dróg i komunikacji w naszym regionie, w efekcie których włączono droga 933 będzie remontowana. Jest doświadczonym samorządowcem. Przez trzy kadencje był radnym powiatu wodzisławskiego. O swojej pracy i nowych wyzwaniach mówi Radny Sejmiku ADAM GAWĘDA –  kandydat do Senatu

- reklama -

Od prawie roku jest Pan radnym Sejmiku Śląskiego. Co udało się osiągnąć w tym czasie?

Adam Gawęda: Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych zadań w kilku zdaniach. Działalność Sejmiku obejmuje wiele ważnych obszarów – służbę zdrowia, edukację, rozwój regionalny czy komunikację. Z satysfakcją przyjęliśmy sposób wydatkowania unijnych pieniędzy, choć  ich wielkość przypadająca na nasz region jest zdecydowanie za mała. Wiemy, że na kilka ważnych zadań może zabraknąć pieniędzy. Mam na myśli drogi regionalne. Cieszę się z przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego”
i uruchomienia programu „Śląskie dla rodziny – Karta dużej rodziny”.

Co jeszcze jest ważne dla rozwoju Śląska i naszego regionu?

Adam Gawęda: Wielkim problemem jest stan dróg. Poprawa infrastruktury to szansa, aby Śląsk rozwijał się w sposób zrównoważony. Dlatego wielokrotnie mówiłem o koniecznych remontach i modernizacji dróg, szczególnie 933 i 936. Dobre skomunikowanie może zapewnić zmniejszanie dysproporcji. Przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia, które nadal pozostaje zbyt wysokie. Ubolewam, że organizacja dobrej komunikacji pomiędzy gminami i miastami, nadal  nie jest rozwiązana. Wiele razy apelowałem o przyjęcie jednej, wspólnej koncepcji. Ostatnio w czasie debaty w Sejmiku, przed przyjęciem strategii komunikacyjnej dla Śląska podkreślałem konieczność włączenia wszystkich samorządów i stworzenia spójnego rozkładu jazdy, jednego biletu z centrami przesiadkowymi włącznie.

 

Adam Gawęda – kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Senatora RP.

 

Górnictwo przeżywa ostatnio poważne problemy. Zorganizował Pan konferencję "Górnictwo – perspektywa 2050, rozwój województwa śląskiego w symbiozie z górnictwem". Czy widzi Pan drogę wyjścia z tej sytuacji?

Adam Gawęda: Tak. Widzę takie możliwości. Na pogarszającą się sytuację zwracaliśmy uwagę wielokrotnie. Dzisiaj konsekwencje zaniechań i błędów spadają na całe górnictwo. Ta konferencja wykazała potrzebę podjęcia zdecydowanego procesu naprawczego całego sektora górnictwa węgla kamiennego. Musimy pamiętać o tym, że górnictwo pozostaje na Śląsku ważną branżą i istotnym pracodawcą. Bezpieczne, efektywne i wydajne górnictwo leży zatem w naszym wspólnym interesie. Uczestnicy sympozjum podpisali apel skierowany doEwy Kopacz, w którym podkreślono potrzebę wyrażenia sprzeciwu wobec pakietu klimatycznego. Postulowaliśmy konieczność opracowania strategii dla górnictwa oraz potrzebę podjęcia prac nad szeroko konsultowanym programem dla Śląska. Niestety, kilkudziesięciu profesorów i ekspertów do dzisiaj nie doczekało się jakiejkolwiek odpowiedzi. To obnaża prawdziwe intencje tego rządu.

Co chciałby Pan zrobić dla mieszkańców Śląska w Senacie?

Adam Gawęda: Senat sprawuje kontrolę nad stanowieniem prawa w parlamencie. Pamiętamy ile w przeszłości mieliśmy problemów z interpretacją przepisów celnych, skarbowych, czy choćby dotyczących kontroli prędkości przez straże miejskie. Jeszcze jako poseł kilkadziesiąt razy interpelowałem kilkadziesiąt razy w różnych sprawach, by wyjaśni niejasne prawo. Złe prawo uderza ostatecznie w nas, bo musimy dochodzić swoich racji przed sądem albo przed urzędnikiem, który  nie zawsze stoi po stronie ludzi. Jako senator chcę czuwać nad tym, by prawo było dobre i by służyło mieszkańcom naszego regionu Czyniłem to już jako Poseł. Mam prywatną satysfakcję, że przyczyniłem się do ocalenia komendy Straży Granicznej w Raciborzu, która w kapitalny sposób poprawia bezpieczeństwo naszej granicy. 

 

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

Adam Gawęda: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników.

 

 

/Materiał finansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here