Jak zabezpieczyć się przed aktami terroru?

0

Radni  powiatowi obawiają się o bezpieczeństwo zakładów pracy, szkół, placówek oświaty itp.

Podczas ostatniego posiedzenia  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  debatowano przede wszystkim na tym, czy miejskie oraz powiatowe służby podejmują jakieś działania, aby zarządzający szkołami, zakładami itp. wiedzieli, jak się zachować, gdy do budynku wejdzie osoba z bronią?

- reklama -

Na pytania zasiadającego w komisji radnego powiatowego – Artura Wierzbickiego odpowiadali odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w Urzędzie Miasta – Stanisław Mrugała oraz Krzysztof Szydłowski, mający to samo zadanie w powiecie. Czy w świetle działań aktów terroru, który był we Francji, prowadzone są w naszym  powiecie jakieś działania w szkołach? Jak mają się ludzie zachowywać w czasie aktów terroru czy czegoś podobnego? – zapytał Artur Wierzbicki.

– Wystosowano pismo do komendanta wojewódzkiego z prośbą o scenariusz dla policji. Tak więc 17 grudnia br. odbędzie się szkolenie dla dyrektorów szkół z terenu miasta. Zaproszeni na spotkanie są wraz ze starostą dyrektorzy szkół średnich. Funkcjonariusze policji przedstawią możliwości działania również w szkole na zorientowanie, jak zachować się w sytuacji, gdy osoba wchodzi na teren szkoły z bronią w ręku i jakie działania w związku z tym musi podjąć dyrektor szkoły – przekonywali członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa.  

– Sprawą niecierpiącą zwłoki jest współpraca policji z dyrekcjami szkół w zakresie współdziałania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej w szkole. Z tego powodu w Urzędzie Miasta odbędzie się szkolenie dla około 40 osób. Przeprowadzono już w maju br. szkolenie dla dyrektorów zakładów pracy, m.in. w RAFAKO.  Wypracowano metody, które policjanci później omawiali czy też zwracali szczególną uwagę na pewne elementy – podkreślali w rozmowie Stanisław Mrugała i Krzysztof Szydłowski.

Na koniec członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa wyrazili nadzieję, że szkolenie w Urzędzie Miasta, które odbędzie się 17 grudnia, będzie przebiegało podobnie jak to majowe.  Reasumując, wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta są zaproszeni na szkolenie.   

/ma/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here