Rudzkie sanktuarium kościołem z Bramą Miłosierdzia

Biskup gliwicki wydał dekret wyznaczający kościoły z Bramą Miłosierdzia na czas obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w diecezji gliwickiej. Wśród 7 kościołów znalazło się sanktuarium w Rudach.

 

- reklama -

 

 

Dekret obowiązuje od 13 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r.

Ojciec Święty Franciszek w Liście dotyczącym odpustów z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia wyraził pragnienie „aby jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech (…)”.

Na mocy upoważnienia Papieża Franciszka, aby Lud Boży naszej diecezji wielbił Boże miłosierdzie, zyskując dobra duchowe czerpane ze skarbca Kościoła i mógł uzyskać odpust zupełny, niech spełni warunki polecane przez Ojca Świętego, to jest: odbycie krótkiej pielgrzymki i przekroczenie Drzwi Świętych wyznaczonych kościołów jubileuszowych, na znak głębokiego pragnienia nawrócenia; pielgrzymowanie to winno być połączone z Sakramentem Pokuty i Pojednania, uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Ważne, by tym celebracjom towarzyszyło Wyznanie Wiary i modlitwa za Ojca Świętego oraz w intencjach, które Papież nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.

Jako kościoły jubileuszowe diecezji gliwickiej wyznaczam:

    kościół katedralny pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach,
    sanktuarium MB Pokornej w Rudach,
    sanktuarium MB Nieustającej Pomocy w Gliwicach,
    kościół pw. św. Anny w Zabrzu,
    kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu,
    kościół pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu,
    kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach-Bobrownikach.

Uroczystego aktu otwarcia Roku Świętego w naszej diecezji dokonano w III Niedzielę Adwentu, 13 grudnia br. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Stosownie do wytycznych Stolicy Apostolskiej proszę, by w kościołach jubileuszowych było miejsce dla: adoracji Najświętszego Sakramentu; poszerzonej możliwości korzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania; rozmowy z kapłanem; nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Dlatego zachęcam, aby duchowieństwo posługujące najbliżej poszczególnych kościołów jubileuszowych zachęcało i prowadziło swych wiernych do zyskania łaski odpustu oraz aktywnie służyło darami otrzymanymi w sakramencie święceń.

+Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here