O smogu w ratuszu – lista zadań dla prezydenta

0

Prezydent Mirosław Lenk spotkał się z przedstawicielami Raciborskiego Alarmu Smogowego. Wnioski? „Problem jest poważny i wymaga współpracy”.

- reklama -

Członkowie Raciborskiego Alarmu Smogowego do tej pory dość krytycznie oceniali działania Urzędu Miasta w zakresie walki ze smogiem: „Naszym zdaniem – dotychczasowe działania samorządu są nie tylko niewystarczające, ale wręcz pozorowane. Pomimo, iż samorząd umożliwia mieszkańcom zdobycie dotacji na wymianę pieców, to działania te są zupełnie nieskuteczne. Skala tej akcji jest jednak marginalna” (cały komentarz czytaj w artykule „Dlaczego Racibórz wciąż zmaga się ze smogiem?”). Czy teraz sytuacja się zmieni?

 

22.11.2016 r. odbyło się bowiem spotkanie prezydenta Raciborza i przedstawicieli wydziału ochrony środowiska z reprezentantami RAS. Zarówno strona samorządowa, jak i pozarządowa przedstawiła swoje dotychczasowe osiągnięcia, plany i postulaty.

 

RAS zarekomendował prezydentowi podjęcie następujących kroków:

 

 

1. Wprowadzenie ambitnego programu likwidacji niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz zakładającego:
– likwidację w okresie 3 lat źródeł zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanych w budynkach administracji publicznej oraz likwidację w okresie 5 lat źródeł zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanych w budynkach znajdujących się w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków,
– systematyczne zwiększanie puli dotacji przeznaczanych na wymianę źródeł ciepła oraz
termomodernizację w prywatnych gospodarstwach domowych w Raciborzu (w tym
rozważenie możliwości dofinansowania niskoemisyjnych źródeł ciepła także w nowobudowanych domach/mieszkaniach),
– szerokie udostępnienie mieszkańcom informacji o dostępnych dotacjach,
– prowadzenie „doradztwa ekologicznego” dla mieszkańców w zakresie modernizacji
systemów grzewczych i uzyskiwania wsparcia finansowego na ten cel,
– przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w Raciborzu.

 

2. Zainstalowanie w Raciborzu stacji pomiarowej mierzącej aktualne stężenie pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, spełniającej standardy Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w zakresie monitorowania jakości powietrza oraz prowadzenie stałych pomiarów jakości powietrza.

 

 

3. Zmobilizowanie podległej Panu Prezydentowi Straży Miejskiej do prowadzenia
systematycznych kontroli domowych źródeł ciepła i karania osób dopuszczających się
spalania odpadów w tym:
– interweniowanie w przypadku wszystkich zasadnych zgłoszeń mieszkańców,
– prowadzenie regularnych kontroli bez zgłoszeń od mieszkańców,
– pobieranie próbek popiołu do analizy,
– kontrolowanie siedzib przedsiębiorstw prywatnych.

 

4. Regularne informowanie mieszkańców o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z nadmiernych przekroczeń zanieczyszczeń powietrza, w tym m.in. apelowanie do szkół o niewyprowadzanie dzieci na zewnątrz budynków szkolnych oraz odwoływanie odbywających się na zewnątrz imprez sportowych.

 

5. Prowadzenie innych działań wpływających na poprawę jakości powietrza, m.in.
inwestowanie w rozbudowę sieci ciepłowniczej i gazowej, montaż elektrofiltrów w budynkach administracji publicznej, regularne czyszczenie ulic i stosowanie zamiatarek z polewaczkami usuwającymi pył PM10, edukowanie mieszkańców w zakresie szkodliwości smogu oraz możliwości jego ograniczania.

 

 

Jak informuje Piotr Dominiak z RAS „przedstawiciele Miasta Racibórz oraz Raciborskiego Alarmu Smogowego zgodzili się co do tego, że walka z problemem niskiej emisji wymaga współpracy wielu różnorodnych środowisk i jest problemem w równym stopniu dotykającym wszystkich”.

 

/kc/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here