Powiat planuje remont dwóch dróg za ponad 4,3 mln zł

Remonty racibórz

Wojewoda śląski opublikował listę rankingową Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Znalazły się na niej dwa projekty zgłoszone przez powiat raciborski.

Pierwszy projekt, realizowany w partnerstwie z Gminą Racibórz, dotyczy kontynuacji przebudowy ulicy Ocickiej w Raciborzu i obejmuje odcinek 782 mb drogi od skrzyżowania z ul. Koszalińską do ul. Węgierskiej.

- reklama -

Zakres przewidzianych prac to głównie: wymiana konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z połączeniem z drogami gminnymi, przebudowa chodników, wykonanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej od ul. Koszalińskiej do ul. Bolesława Leśmiana, niezbędne odwodnienie i nowe oznakowanie.

Koszt inwestycji (ustalony na podstawie kosztorysów inwestorskich) wynosi 1 603 771 zł. Z kwoty tej dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 798 349 zł, a pozostałe środki, w wysokości 805 422 zł, pochodzą z budżetu powiatu raciborskiego i miasta Raciborza. Prace planuje się rozpocząć wiosną 2017 roku.

Drugi projekt to przebudowa drogi powiatowej nr 3545S na długości 2.346 mb, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 (relacji Racibórz-Rybnik) w miejscowości Rzuchów do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień.

Będzie on realizowany w partnerstwie z gminą Kornowac. Prace będą polegały głównie na wymianie konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z połączeniem z drogami gminnymi, wykonaniu chodnika w rejonie przystanku autobusowego w Rzuchowie, odtworzeniu poboczy i rowów, zabudowie nowego oznakowania.

Koszt inwestycji został wyliczony na kwotę 2 746 982  zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 1 367 493 zł, a wkład własny w wysokości 1 379 489 zł, pochodzi z budżetu powiatu raciborskiego i gminy Kornowac. Przebudowa rozpocznie się wiosną przyszłego roku.

Dzięki realizacji projektów poprawi się komfort i bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszych na przebudowywanych drogach.

 

/ps/

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here