Gmina Nędza zachęca do zgłaszania uwag do Programu Rewitalizacji

Zostało niespełna 6 dni. Uwagi można zgłaszać do 12 maja do godziny 14:00.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na formularzu uwag do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Nędza.

- reklama -

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Gminy (www.nedza.pl) oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nędza (www.bip.nedza.pl) w zakładce „konsultacje społeczne” na których zamieszczony będzie projekt oraz formularz uwag. Projekt i formularz uwag dostępne będą również w pokoju nr 20 w Urzędzie Gminy.

Wypełniony formularz uwag należy do 12 maja przesłać na adres skrzynki pocztowej: [email protected] bądź złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nędza.

Formularze uwag, które są anonimowe albo wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę. Szczegóły na stronie internetowej gminy.

oprc. /mh/

fot. UG Nędza

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here