Marsz dla Życia i Rodziny 2017

Marsz dla Życia i Rodziny

Z raciborskiego rynku wyruszy tegoroczny Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Czas na Rodzinę!”. Finał w kościele Matki Bożej.

„Czas na Rodzinę!” Hasło tegorocznych Marszów dla Życia i Rodziny, które jak sama nazwa mówi idą dla ŻYCIA i dla RODZINY jest bardzo pojemne w swojej treści, choć w odróżnieniu od hasła z roku ubiegłego bardziej wyróżnia komponent rodziny.

- reklama -

Marsz dla Życia i Rodziny

„Czas na Rodzinę” należy rozumieć i tłumaczyć przynajmniej na dwóch płaszczyznach:
1. społecznej
2.wewnątrzrodzinnej

Na płaszczyźnie społecznej hasło niesie ze sobą przekaz pozytywny oparty na nadziejach płynących z konkretnych działań władz oraz podkreślania w debacie publicznej wartości rodziny. Wdrażane przez Rząd programy społeczne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wielu polskich rodzin i fakt ten należy oceniać pozytywnie. Jest to więc dobry czas, niosący nadzieję. Jednocześnie też hasło wskazuje i przypomina, że wiele w obszarze działań na rzecz rodziny jest jeszcze do zrobienia. Tak więc tegoroczne hasło ma przypominać również o konieczności dobrego wykorzystania obecnego czasu dla:
– zapewnienia rodzinie jej podmiotowości w systemie prawnym,
– skutecznej ochrony przed naporem ideologii podważającej wartość rodziny i jej znaczenie społeczne.
– prawnej ochrony życia każdego człowieka, jako aksjologicznego fundamentu życia społecznego
Dlatego też tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny powinny byćwyrazem konkretnych oczekiwań rodzin wobec władz publicznych, w tym.:
– wypowiedzenia przez Polskę Konwencji o Zapobieganiu i Zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie która przedstawia rodzinę, tradycję i religię jako rzeczywistości podejrzane i opresyjne,
– zapewnienia młodzieży szkolnej ochrony przed edukacją seksualną realizowaną przed podmioty zewnętrzne,
– wycofania podpisu Polski ztzw. Konkluzji Rady Europejskiej – dotyczących realizacji Listy działań Komisji Europejskiej na rzecz przyśpieszenia równości LGBTI – Lesbijek Gejów Biseksualistów Transseksualistów i Interseksualistów.
Aby rodzina była podmiotem życia społecznego musi być spełniony warunek pełnej ochrony życia każdego człowieka, również nienarodzonego. Dlatego też hasło „Czas na Rodzinę!” zawiera w sobie również wołanie o życie dzieci nienarodzonych. W kontekście batalii o życie z roku 2016 i odrzucenia przez Sejm RP projektu ustawy mającego wprowadzić jego pełną ochronę, uczestnicy Marszów dla Życia i Rodziny po raz kolejny zaapelują o jak najszybsze wprowadzenie do polskiego prawa odpowiednich regulacji. Oczekiwanie szybkiego wprowadzenia pełnej ochrony życia opiera się również na podstawie wielokrotnie powtarzanych deklaracji przedwyborczych Prezydenta Andrzeja Dudy i obecnej większości parlamentarnej.

Na płaszczyźnie wewnątrzrodzinnej hasło zachęca wszystkie rodziny do odkrywania wartości więzów jakie łączą jej poszczególnych członków. Aby budować mocne więzi i relacje, należy zainwestować w nie przede wszystkim czas. Dlatego też właściwe zaplanowanie obowiązków zawodowych i osobistych musi objąć odpowiednio dużą ilość czasu jaki małżonkowie powinni poświęcić budowaniu swojej relacji małżeńskiej. Analogicznie też powinni planować czas który poświęcą na przebywanie (wspólna praca, zabawa, wyjazdy etc.) z dziećmi. Jest to niezwykle ważne w kontekście badań społecznych wskazujących na zanik relacji wśród członków rodzin, szczególnie ojców i dzieci. Jednocześnie nowe technologie które coraz mocniej wkraczają do życia rodzin przenoszą aktywność ich członków w świat wirtualny, rujnując przy okazji więzi rodzinne. Marsz dla Życia i Rodziny ma być więc aktem uświadamiającym uczestnikom i społeczeństwu konieczność nieustającej dbałości o rozwój relacji rodzinnych opartych na miłości i wzajemnej odpowiedzialności. Wytężona praca w tym obszarze powinna w końcu zatrzymać falę rozwodów które powodują upadek rodzin i rujnowanie życia emocjonalnego szczególnie najmłodszych.

„Czas na Rodzinę!” to wołanie o jak najlepsze wykorzystanie czasu który jest dany władzom publicznym, organizacjom społecznym i pojedynczym osobom przejętym sprawami ochrony życia i praw rodziny. Nikt z nas nie może tego czasu zmarnować. Rodzina która jest fundamentem ładu społecznego powinna być w sposób maksymalny dowartościowana, a ideologiczne działania uderzające w nią skutecznie powstrzymane. Życie ludzkie zaś powinno być jak najszybciej objęte całkowitą i skuteczną ochroną.

raciborz.com.pl Gazeta Informator

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here