Krzanowice: były dworzec PKP stacją przystankową Krzanowice Południowe [ZDJĘCIA]

Krzanowice PKP

Zakończyły się prace na terenie dawnego dworca PKP Krzanowice. Teraz jest tam stacja przystankowa Krzanowice Południowe na trasie rowerowej Krzanowice – Chuchelna.

- reklama -

 

W ramach pojektu „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskych” został wyremontowany były dworzec PKP w Krzanowicach i powstała stacja przystankowa Krzanowice Południowe (m.in. pomieszczenia na rowery) na trasie rowerowej Krzanowice – Chuchelna oraz siłownia pod chmurką. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 200 tys. zł. Wykonwacą był Zakład Zieleni i Małej Architektury Usługi Transportowo-Sprzętowe i Ogólnobudowlane Alojzy Strzeduła z Pawłowa.

O projekcie – Projekt: „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskych//Na kole za poznáním historie – stezkou rodu Lichnovských ” CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000661 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V.

Wartość ogółem projektu wynosi 95 595,88 EURO, z czego 51 002,28 EURO po stronie polskiej i 44 593,00 EURO po stronie czeskiej.
Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 30000 EURO dla każdej ze stron projektu.
Wartość dofinansowania z budżetu państwa dla Gminy Krzanowice wynosi 1764,71 EURO.
Projekt będzie realizowany w okresie 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania turystów gminami Krzanowice i Chuchelna, które powiązane są historycznie i kulturowo dziedzictwem, które w znacznej mierze zawdzięczają rodowi Lichnowskych oraz wspólnej Diecezji Ołomunieckiej. Warunkiem rozwoju turystyki jest bezspornie jakościowo dobra infrastruktura turystyczna, dlatego zostanie stworzony szlak tematyczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który zapewni zrozumienie i lepsze poznanie naszej wspólnej PL-CZ historii.

Fot. FB UG Krzanowice

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here