Grupa Kapitałowa RAFAMET opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

Grupa Kapitałowa RAFAMET opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.
Grupa Kapitałowa RAFAMET opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

Spółka, przekazując raport półroczny wskazuje, że analiza stanu realizacji kontraktowych i przedkontraktowych zadań produkcyjnych pozwala przyjąć założenie, iż wyniki finansowe GK RAFAMET za cały rok 2017 będą dodatnie. Chociaż za I półrocze 2017 r. GK RAFAMET odnotowała stratę w wysokości 1.541 tys. zł, wobec 1.361 tys. zł zysku za analogiczny okres 2016 r.

- reklama -

– Po bardzo dobrym dla nas okresie 4 kwartału 2016 pod względem wartości wyprodukowanych i wysłanych obrabiarek do klientów, rok 2017 rozpoczynaliśmy bez awansu produkcyjnego z okresu poprzedniego, gdyż nasze zdolności produkcyjne w pełni wykorzystaliśmy właśnie do maksymalizacji wykonania terminowych zadań kontraktowych. Sytuacja ta z kolei powoduje, że jak każda firma produkcyjna tego typu, mamy problem z rozliczeniem kosztów stałych przypadających w danym okresie na niższą niż średnioroczna wartość produkcji i sprzedaży. Dla naszej Spółki najodpowiedniejsza w ocenie wyników finansowych jest perspektywa roczna. Przykładowo jedną obrabiarkę do obróbki kół kolejowych produkujemy 7-8 do12 miesięcy w zależności od typu maszyny a oferowane obecnie nasze największe wielkogabarytowe obrabiarki karuzelowe wymagają 20-22 miesięcznego cyklu produkcji. Tego typu przedsięwzięć nie da się rozłożyć równomiernie, tak pod względem realizacji, awansu produkcyjnego oraz osiąganego z tego tytułu wyniku finansowego na każdy kwartał roku kalendarzowego, chociażby z powodów technologicznych ograniczeń posiadanego parku maszynowego. Jednak informacja, którą w tej sytuacji należało podać i którą oczywiście przekazaliśmy do wiadomości publicznej jest czytelna i jasna – wyniki finansowe za cały rok 2017 zarówno jednostkowe jak i całej grupy, będą dodatnie. – mówi E. Longin Wons, Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej.

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here