Konkursy dla sołtysów i rolniczek w Pietrowicach Wielkich

rolnik
Rolnik

W Pietrowicach Wielkich odbędą się konkursy „Sołtys liderem bezpiecznej pracy na wsi” i „Gospodynie wiejskie strażniczkami bezpieczeństwa pracy na wsi”, a także szkolenie.

25 października o godz. 10:00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich odbędą się konkursy „Sołtys liderem bezpiecznej pracy na wsi” oraz „Gospodynie wiejskie strażniczkami bezpieczeństwa pracy na wsi”. Uczestnikami będą sołtysi, rolniczki i kobiety pracujące w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Pietrowice Wielkie. Uczestnicy do rozwiązania będą mieli krzyżówkę zawierającą pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy rolniczej, działalności KRUS, ochrony środowiska w rolnictwie.

- reklama -

Celem konkursów jest krzewienie zasad prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa wiejskiego w ramach dobrej praktyki rolniczej zgodnie z ochroną środowiska i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe.

Konkursy zostaną poprzedzone szkoleniem, którego celem będzie przekazanie ogólnej wiedzy na temat:
– zagrożeń pojawiających się na terenie gospodarstw rolnych ze szczególnym omówieniem zagrożeń będących najczęstszą przyczyną wypadków,
– ochrony środowiska w rolnictwie,
– procedur obowiązujących przy zgłaszaniu zdarzeń wypadkowych,
– podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i wypłacanych przez KRUS świadczeń.

Organizatorami konkursów są: Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich, Powiat Raciborski, Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Raciborzu. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem obszar gminy Pietrowice Wielkie.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here