Straż Graniczna zacieśnia więzi z miastem i powiatem

Straż Graniczna zacieśnia więzi z miastem i powiatem
Straż Graniczna zacieśnia więzi z miastem i powiatem

Wieloletnia współpraca pomiędzy Śląskim Oddziałem Straży Granicznej a Miastem Racibórz i Starostwem Powiatowym została przypieczętowana. 14 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek podpisał ze Starostą Raciborskim Ryszardem Winiarskim i Prezydentem Miasta Racibórz Mirosławem Lenkiem umowę i porozumienie o współpracy.

- reklama -

Zawarte umowy określają obszary współpracy pomiędzy stronami, do których należy:

· inicjowanie oraz organizowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych, zmierzających do wzajemnej wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności w zakresie ustawowych zadań;

· wspieranie działalności rozwijającej świadomość narodową, obywatelską i kulturową;

· udostępnianie obiektów należących do stron, a także wspólne wykorzystywanie posiadanej bazy, sprzętu;

· promowanie stron porozumienia;

· promowanie sportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom organizowanych imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych, w przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na charakter i wymiar wydarzenia;

· współdziałanie w zakresie zarządzania kryzysowego oraz udział w szkoleniach
i ćwiczeniach służb ratowniczych i kryzysowych organizowanych przez strony porozumienia.

Podpisane dokumenty nadają formalne ramy prowadzonym od wielu lat działaniom
i przedsięwzięciom ŚlOSG, Starostwa Powiatowego i Miasta Racibórz. Inicjatorem zawarcia umów był płk SG Adam Jopek.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here