Jak wygląda współpraca Raciborza z Opawą oraz innymi czeskimi miastami?

Współpraca Raciborza z czeskimi miastami
Współpraca Raciborza z czeskimi miastami

Położenie Raciborza blisko Republiki Czeskiej naturalnie generuje działania służące sąsiedzkiej współpracy. Działania te począwszy od lat 90-tych przybierały na sile, dzisiaj rozwiązania wypracowane na przestrzeni lat są dumą Raciborza, a korzyści płynące z polsko-czeskiej współpracy chwalą sobie szkoły, instytucje gospodarcze, kulturalne i miejski magistrat.

 

1Sąsiedzi i partnerzy

Współpraca Racibórz czeskie miasta
Współpraca Raciborza z czeskimi miastami

Za formalny początek partnerstwa sąsiadujących ze sobą miast Raciborza i Opawy można uznać 1991, kiedy to została podpisana umowa o współpracy. Wymiana doświadczeń samorządowych, stwarzanie warunków dla współdziałania jednostek sportowych, kulturalnych i turystycznych, a także umożliwienie kontaktów jednostek organizacyjnych obsługujących ludność miasta były działaniami, które napędziły dalszy rozwój wzajemnych relacji.

Przełomowe znaczenie w tychże relacjach miało również otwarcie przejścia granicznego Pietraszyn – Sudice w 93 roku. – Niedługo po otwarciu przejścia granicznego odwiedziła nas komisja sejmowa ds. współpracy zagranicznej, zabraliśmy jej członków autobusem do teatru w Opawie, pamiętam, że byli zaskoczeni, że tak łatwo i szybko można dostać się do Czech. Byli też pozytywnie zaskoczeni inicjatywą i zaangażowaniem władz miasta w rozwój polsko-czeskich stosunków  – opowiada Tomasz Kaliciak, sekretarz miasta Racibórz. Do intensyfikacji współpracy i nadania jej nowego kierunku przyczynił się w głównej mierze Andrzej Markowiak – prezydent miasta Racibrza w latach 94-2001 i primator miasta Opawa Jan Mrazek. – To oni stworzyli klimat do współpracy, bardzo im na tym zależało. Prezydent Markowiak i primator Mrazek namawiali, wszystkich, którzy byli zainteresowani nawiązaniem kontaktów z Opawą do podjęcia współpracy, co owocowało wspólnymi projektami i zacieśnieniem relacji –podkreśla T. Kaliciak.

Podsumowaniem aktywnych działań podczas pierwszych lat partnerstwa była międzynarodowa polsko-czesko-niemiecka konferencja naukowa pn. Region Opawa – Racibórz Historia i perspektywy w Unii Europejskiej, której współorganizatorem, poza Raciborzem i Opawą, było również miasto Roth – niemiecki partner naszego miasta.

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here