Od marca zmiany w opłatach za żłobek. Będzie drożej?

Od marca zmiany w opłatach za żłobek
Od marca zmiany w opłatach za żłobek

Rada miasta przyjęła zmiany w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w miejskim żłobku. Już nie 1,30 zł za godzinę, a opłatę w wysokości 250 zł obejmującą pobyt dziecka w żłobku w wymiarze max. 10 godzin zapłacą rodzice dzieci korzystających z usług placówki.

- reklama -

Na mocy uchwały Rady Miasta przyjętej podczas dzisiejszych obrad zmieniają się zasady w naliczaniu opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Raciborzu. Zamiast stawki godzinowej wprowadzona została opłata stała w wysokości 250 zł miesięcznie. Wprowadzenie tej opłaty ma pozwolić w większym stopniu niż dotychczas na pokrycie rzeczywistych kosztów pobytu dziecka w placówce, na które składa się m. in.: energia elektryczna, wynagrodzenie pracowników, woda i ścieki, zakup gazu oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Skąd zmiany?

Koszty utrzymania Żłobka pokrywa wyłącznie Gmina Racibórz, a opłaty ponoszone przez rodziców stanowią dochód gminy. Rzeczywisty miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku to ok. 900 zł. Dotychczasowy udział dochodów z opłat rodziców zabezpieczał 15% tej kwoty. W niepublicznych placówkach ten udział z tytułu opłat waha się w przedziale 50% – 60 %. To duża dysproporcja. Zmiana ma na celu zredukować tę różnicę i pozwolić na zaoferowanie jeszcze lepszych warunków dzieciom.

Zamiast stawki godzinowej, opłata stała

Już nie 1 zł 30 gr / h, a opłatę w wysokości 250 zł obejmującą pobyt dziecka w żłobku w wymiarze max. 10 godzin będą ponosić rodzice dzieci korzystających z usług Żłobka przy ul. Słonecznej. Za każdą dodatkową godzinę opieki pobierane będzie 25 zł.
Na 25% ulgę od opłaty stałej na drugie dziecko, mogą liczyć rodzice, którzy do miejskiego żłobka odprowadzają rodzeństwo. Całkowicie zwolnieni są rodzice z opłaty za trzecie i każde kolejne dziecko korzystające z usług żłobka, a także rodzice korzystający z opieki Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas przerwy, 50% mniej
Zgodnie z treścią uchwały, w przypadku wystąpienia dwutygodniowej przerwy w miesiącach wakacyjnych, opłata za świadczenia w żłobku wyniesie 125 zł ( 50 % opłaty stałej). Wakacyjna przerwa wprowadzona zmianą w Statucie Żłobka w tym roku planowana jest w okresie od 20.08 – 31.08. Przerwa podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych i porządkowych na terenie placówki. Przewidziana są prace remontowe ciągów komunikacyjnych, kuchni – malowanie, generalne czyszczenie wyciągów i wyposażenia oraz generalne czyszczenie sal – wykładzin, dywanów, sprzętów.

Maksymalna stawka za wyżywienie

Uchwała wprowadza ponadto maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców obowiązkowej opłaty za wyżywienie za każdy dzień pobytu w kwocie 12 zł, jednakże faktyczną wysokość opłaty ustala dyrektor żłobka. Obowiązująca obecnie dzienna stawka za wyżywienie to 6 zł. Ta stawka pozostanie niezmieniona.

Konieczność aktualizacji kart zgłoszenia dziecka

Dyrektor Żłobka Elżbieta Gładkowska osobiście poinformowała wszystkich rodziców dzieci znajdujących na liście oczekujących na przyjęcie do żłobka o wprowadzanych zmianach i w związku z tym konieczności złożenia nowej karty zgłoszenia dziecka najpóźniej 31.01.2018 r.

Ważnym novum, wprowadzonym w zeszłym miesiącu w nowym statucie żłobka, o którym powinni pamiętać rodzice, znajdujący się na liście oczekujących na przyjęcie ich pociechy do żłobka jest ponadto obowiązek pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka raz na kwartał. Zapis ten ma na celu weryfikację faktycznego zainteresowania przyjęciem do żłobka, a tym samym weryfikację liczby oczekujących. Dziś kolejka oczekujących na przyjęcie do żłobka liczy ok 150 osób.

Od kiedy nowe zasady?

Nowe zasady w naliczaniu opłat za żłobek zaczną obowiązywać od marca. W lutym konieczne będzie wprowadzenie zmian w statucie żłobka, tak aby nie było rozbieżności w dokumentach regulujących pracę żłobka.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here