Raciborski magistrat planuje rozbudować kompostownię

Kompostownia w Raciborzu
Kompostownia w Raciborzu

Urząd miasta ogłosił przetarg, którego przedmiotem ma być „Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”. Modernizacja polega na zwiększeniu przepustowości instalacji do 4000 ton na rok. Inwestycja powinna być zrealizowana do 28 września 2018 roku.

- reklama -

W Raciborzu kwestię odpadów komunalnych staramy się rozwiązać na wiele sposobów. Funkcjonuje Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Kolejnym elementem systemu gospodarki komunalnej jest Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ulicy Rybnickiej 125. Obecnie Urząd Miasta Racibórz rozpisał przetarg na rozbudowę zakładu poprzez rozbudowę kompostowni odpadów zielonych. Modernizacja polega na zwiększeniu przepustowości instalacji do 4000 ton na rok. Zwiększenie przepustowości ma zostać uzyskana m. in. dzięki zmianie zwiększenia powierzchni placu kompostowania końcowego do 792 m² oraz zwiększenie placu obróbki gotowego kompostu do 336 m². W ramach inwestycji ma zostać m.in. przeniesiona wiata kompostu i jej rozbudowa o trzeci boks magazynowy i przeniesienie bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne. W Zakładzie ma zostać zmodernizowane także oświetlenie obiektu, system odwodnienia, instalacja zraszania pryzm kompostowych oraz sieć kanalizacji technicznej i deszczowej z odprowadzaniem do bezodpływowego zbiornika retencyjnego,

Inwestycja powinna być zrealizowana do 28 września 2018 roku.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here