Błędy w ofertach konkursowych. Urząd wzywa uczestników konkursu do uzupełnienia braków

Błędy w ofertach konkursowych. Urząd wzywa uczestników konkursu do uzupełnienia braków
Błędy w ofertach konkursowych. Urząd wzywa uczestników konkursu do uzupełnienia braków

Raciborski magistrat opublikował listę ofert złożonych przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursów organizowanych przez urząd, które zawierają braki formalne. Jest jeszcze możliwość poprawienia błędów, dzięki czemu oferty nie zostaną wykluczone z postępowania. Należy się jednak pośpieszyć, gdyż można to zrobić w dniach 21-23 lutego.

- reklama -

Wymienione poniżej oferty zostały złożone w ramach ogłoszonego Zarządzenia Nr 1710/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12 stycznia 2018r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób na rok 2018.

Oferty zawierają błędy formalne, które należy uzupełnić w siedzibie organizatora w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz, pokój 319 (III piętro) w terminie 21.02.2018r. do 23.02.2018r. w godzinach:
1) Środa 8:30 – 17:30
2) Czwartek 8:30 – 15:30
3) Piątek 8:30 – 13:30

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
1. Raciborski Klub Tenisowy – „Gotowi na tenis” Tenis ziemny sposobem na zdrowy styl życia wolny od nałogów
2. Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz – „Sport moim nałogiem”
3. Klub Siatkarski AZS RAFAKO Racibórz – „Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym”
4. Klub Sportowy „Łamator” Racibórz – „Sport, zdrowie, ju-jitsu, wolni od uzależnień”
5. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – „W zdrowym ciele zdrowy duch” Biwak sportowy dla dzieci i młodzieży
6. Klub Sportowy RAFAKO Racibórz – „ KS RAFAKO Racibórz – aktywnie spędzamy czas wolny na zajęciach rekreacyjno – sportowych”
7. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „RAFAKO” – „O zdrowie, sprawność, trzeźwość”
8. Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz – „Sport ku zdrowiu”
9. Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz – „XII Raciborski Bieg Profilaktyczny”
10. Klub Sportowy Silesia Racibórz – „Zdrowy i aktywny styl życia”
11. Klub Sportowy UNIA Racibórz – „Edukacja, Wychowanie, Sport – Profilaktyka 2018”
12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna – „Sportowo – nie komputerowo”
13. Miejski Klub Zapaśniczy Unia – „Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w MKZ „UNIA” RACIBÓRZ – zapasy.
14. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” – „Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników”.

Ochrona zdrowia

1. Stowarzyszenie „PERSONA” na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego – „Razem w życiu i w czasie wypoczynku”
2. Stowarzyszenie „PERSONA” na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego – „Edukacja i informacja profilaktyka zaburzeń zdrowia psychicznego”
3. Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę” – „TAK – dla transplantacji – dzielimy się swoją decyzją”
4. Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę” – „Cudze chwalicie swego nie znacie”
5. Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę” – „Pokonać ciszę”
6. Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę” – „Mam świadomość”
7. Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Zdrowym być = ruch i radość”
8. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie – „Sportowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych”
9. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie – „Organizacja Śląskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych”

Pomoc społeczna
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego –
„ Seniorze – nie jesteś sam”
2. Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „TRZECI WIEK – JESTEŚMY WSZĘDZIE!”
3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu – „Aktywna Akademia Seniora „AS”

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here