Powiat raciborski wygrał przed sądem z ministerstwem. Poszło o milion złotych

Sprawa dotyczyła zwrócenia Skarbowi Państwa kwoty 1 067 291 zł z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012. Wyrok nie jest prawomocny. Gdy resort finansów się odwoła, sprawa może ciągnąć się przez kolejny rok.

- reklama -

7 lutego 2018 r. na rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok uchylający decyzję Ministra Finansów na mocy której powiat raciborski zobowiązany był do zwrócenia Skarbowi Państwa kwoty 1 067 291 zł z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.

Przypomnijmy, Minister Finansów decyzją z 20 listopada 2016 r. zobowiązał powiat raciborski do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok. Sprawa dotyczy odmiennej interpretacji przepisów związanych ze sposobem liczenia uczniów i wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

Powiat w wymaganych terminach zapłacił Ministerstwu Finansów żądaną kwotę i jednocześnie skierował sprawę na drogę sądową. 7 lutego br. w WSA w Warszawie zapadł korzystny dla powiatu wyrok. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, Ministerstwo Finansów planuje się od niego odwołać. Zatem na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy trzeba będzie poczekać przynajmniej od 8 do 12 miesięcy.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here