Polsko-czeska konferencja o autyzmie w Raciborzu

Polsko-czeska konferencja o autyzmie w Raciborzu

Specjaliści z Polski i Czech spotkali się na Zamku Piastowskim na konferencji metodyczno-naukowej pod nazwą „Autyzm. Wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim”.

Dziś, 6 kwietnia, na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbywa się konferencja metodyczno-naukowa pod nazwą „Autyzm. Wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim”. Organizatorami konferencji są: Miasto Racibórz, Miasto Opawa, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu oraz Základní škola pro tělesně postižené w Opawie.

- reklama -

Konferencja rozpoczęła się od występu zespołu bębniarskiego TUMBAO ze Specjalnego Ośrodka dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu pod kierunkiem Marzeny Kurakiewicz. Słowo wstępne wygłosiły: mgr inż. Beata Stępień – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu i mgr. Silvie Häuserová – dyrektor Základní školy pro tělesně postižené, a także Mirosław Lenk, prezydent Raciborza.

Charakterystykę użytkowników komunikacji wspomagającej alternatywnej w przypadku osób z autyzmem omówił mgr Karol Pawlas – neurologopeda i emisjolog z Rybnika. Prelekcję pt. „Znaczenie wczesnej opieki, współpraca, zespoły multidyscyplinarne” przedstawili: mgr. Jana Macecková – pedagog specjalny oraz mgr. Jakub Majetný – psycholog i psychoterapeuta z Czeskiego Cieszyna. Mgr Adam Wrzesinski – mgr matematyki, oligofrenopedagog, działający na rzecz osób z ASD – mówił o spojrzeniu na autyzm z perspektywy kulturowej.

Po przerwie głos zabrała mgr Silvie Gengelová – pedagog specjalny SPC Kpt. Vajdy Ostrava, która przedstawiła możliwości edukacji włączającej i integracja rodzin dzieci z autyzmem. Następnie uczestnicy konferencji obejrzeli film „Dziecko z autyzmem w szkole ogólnodostępnej na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu” przygotowany przez specjalistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu: mgr Barbarę Śmieję, mgr Józefa Kielak, mgr Jarosława Kolorza, mgr Katarzynę Bartkowiak-Bucyk, mgr Małgorzatę Janigę i mgr Alicję Arendt, opracowanie i realizacja: Jarosław Bucki.

„Metoda Montessori w pracy z dzieckiem z autyzmem” to tytuł wykładu mgr. Vandy Tomovej – pedagog specjalnej z Opawy (Základní škola pro tělesně postižené). Głos zabrała także Katarzyna Maciejska – współzałożycielka Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia Spektrum w Raciborzu, w latach 2014-2018 – prezes, a od 2018 r. wiceprezes Stowarzyszenia Spektrum, która jest rodzicem dziecka z autyzmem. O opiece nad dzieckiem z autyzmem mówiła Markéta Strakošová – rodzic dziecka z autyzmem.

Po konferencji zaplanowano zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

Katarzyna Przypadło

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj