Pokażą dzieciom stare bajki. Polskie i czeskie

Projekt Krzanowice Bajki

Projekt MOK w Krzanowicach pt. “Zapomniany świat starych bajek” został pozytywnie oceniony i został zakwalifikowany do dofinansowania. 

- reklama -

 

Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach będzie realizował projekt pt. “Zapomniany świat starych bajek”, który został zatwierdzony do dofinansowania przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska podczas posiedzenia w dniu 14.06.2018 roku.

Budżet mikroprojektu zgodnie z Decyzją EKS: całkowite wydatki kwalifikowalne: 7 803,85 EUR, dofinansowanie z EFRR: 6 633,27 EUR (85%).

Cele projektu:

– Zapoznanie dzieci w wieku 9-13 lat z postaciami z dawnych polskich i czeskich filmów animowanych, które dziś już są niemalże zapomniane. Często zafascynowani produkcjami zza oceanu zapominamy o potencjale drzemiącym w twórczości rodzimych autorów filmów animowanych, zarówno polskich jak i czeskich.

– Pokazanie dzieciom, że stare filmy animowane są niezwykłe pod względem artystycznym i wcale nie są gorsze od produkcji amerykańskich.

– Zagospodarowanie czasu wolnego w twórczy sposób, przez wycieczki, projekcje filmów animowanych, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne oraz wspólne przygotowanie spektaklu finałowego jest kolejnym celem projektu.

– Ponadto uczestnicy projektu będą się uczyć współpracy w zespole, wspólnej wymiany doświadczeń, dialogu, pokonywania barier językowych oraz psychologicznych.

– Celem spektaklu finałowego jest również dowartościowanie uczestników, swoje prace plastyczne oraz umiejętności aktorskie będą mogli zaprezentować przed publicznością.

– Głównym jednak celem projektu jest zapoznanie uczestników z zapomnianym już czasem światem starych bajek zarówno polskich jak i czeskich.

publ. /j/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here