Weź udział w projekcie „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”

Zgnilec Amerykański w Raciborzu
Choroba ta pojawia się w pasiekach na terenie całego kraju. Jest bardzo groźna i jest zwalczana z urzędu przez służby weterynaryjne. O jej występowaniu informują tabliczki z napisem „Zgnilec amerykański pszczół – Obszar zapowietrzony”.

Ruszył projekt „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”. Celem projektu jest aktywizacja obywateli w zakresie edukacji pszczelarskiej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w ramach działania 11 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

- reklama -

Celem projektu jest:
– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych,
– powstanie nowych pasiek pszczelich w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół,
– podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne,
– zrealizowanie łącznie 20 spotkań po 15uczestników (300 uczestników),
– przeprowadzenie co najmniej 70 spotkań rekrutacyjno-promocyjnych.

Grupa docelowa to:
Miejsce realizacji to 4 województwa: województwo łódzkie, województwo śląskie, województwo świętokrzyskie, województwo opolskie.

Liczba osób:

Grupę docelową stanowić będzie 300 osób z 4 wyżej wskazanych województw.

Na terenie każdego województwa zostaną zorganizowane co najmniej dwa szkolenia, a każde z nich dla 15 osób w miejscach gdzie najszybciej zbierze się grupa zainteresowanych udziałem w projekcie. W sumie zostanie zorganizowanych 20 szkoleń, w podziale na szkolenia dla grup podstawowych i grup zaawansowanych. Każde szkolenie obejmie 3 dni po min. 6 godzin, a więc łącznie będzie trwało ok. 18 godzin.

Program szkolenia:

 • grupa podstawowa:
  Program szkoleń – tematyka:
  1. Charakterystyka owadów zapylających, rodzaje i zagrożenia wyginięciem
  2. Budowa ula i omówienie rodzajów uli
  3. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej
  4. Powiększenie pasieki
  5. Wykorzystanie pożytków i rodzaje roślin miododajnych
  6. Matki pszczele w gospodarce pasiecznej
  7. Asortyment produktów pszczelich
  8. Choroby pszczół i ich zwalczanie
  9. Przygotowanie rodzin do zimowli
  10. Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich
 • grupa zaawansowana:
  Program szkoleń stacjonarnych – tematyka:
  1. Budowa ula i omówienie rodzajów uli
  2. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej
  3. Powiększenie pasieki
  4. Hodowla matek pszczelich na własny użytek
  5. Choroby pszczół i ich zwalczanie

Program szkoleń niestacjonarnych – wyjazd do pasieki – 3 dzień szkolenia:
1. Spotkanie pod salą szkoleniową (uczestnicy zabierają własne kombinezony lub bluzy pszczelarskie).
2. Wspólny przejazd do pasieki.
3. Zajęcia praktyczne w pasiece (prezentacja pasieki i pracowni pasiecznej wraz z wyposażeniem, prezentacja ramek wraz z pszczołami, omówienie i prezentacja asortymentu produktów pszczelich, prezentacja gospodarki pasiecznej w praktyce).
4. Poczęstunek dla uczestników.
5. Powrót pod salę szkoleniową.

projekt „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”

Więcej informacji TUTAJ

oprac./A/

fot.

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj