Nabór wniosków na likwidację azbestu w Raciborzu

0
Azbest
Azbest

W ramach projektu przewidziano nawet do 100% wartości netto kosztów kwalifikowanych.

Od 7 stycznia Urząd Miasta Racibórz prowadzi nabór wniosków na wymianę azbestowych pokryć dachowych zlokalizowanych na terenie Raciborza. Projekt zakłada uzyskanie dotacji w formie grantu na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu, jak również na nowe pokrycie dachowe.

- reklama -

Na podstawie złożonych w naborze wniosków zostaną określone potrzeby inwestycyjne i Miasto Racibórz wystąpi o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Realizację projektu grantowego, a tym samym prace inwestycyjne wymiany dachów, przewidziano na lata 2020 i 2021. Nabór wniosków na te dotacje trwa do 6 lutego 2019 r.

– Jeśli jesteś posiadaczem azbestu na budynku mieszkalnym lub innym obiekcie zlokalizowanym w Raciborzu i jesteś zainteresowany udziałem w projekcie i otrzymaniem wysokiej dotacji celowej, koniecznie sprawdź zasady dotacji ujęte w regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest” dostępnym na stronie bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/20105099?version=1.0 – informuje Urząd Miasta.

Przewidziano bardzo atrakcyjne dofinansowanie – nawet do 100% wartości netto kosztów kwalifikowanych. Wysokość grantu dla zadania polegającego na likwidacji azbestu wyniesie do 20 zł/m², natomiast dla zadania polegające na odtworzeniu pokrycia dachowego będzie zależna od rodzaju planowanego pokrycie, ale możliwe jest uzyskanie nawet 25 tys. zł na każdy obiekt.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków uzyskasz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 w Raciborzu lub pod nr telefonu 32 755 0677.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here