Już niedługo rusza kwalifikacja wojskowa. Kto musi się stawić przed komisją?

Obowiązek kwalifikacji obejmuje w tym roku mężczyzn urodzonych w 2000 roku. fot.: WOT

Kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 4 lutego, a zakończy 26 kwietnia. Stawiennictwo na kwalifikacji wojskowej jest obligatoryjne. Kto musi się stawić przed komisją?

1) Mężczyźni urodzeni w 2000 roku,

- reklama -

2) Mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej,

3) osoby urodzone w latach 1998 – 1999, wobec których orzeczono czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej i okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, tj. kończące w tym roku szkoły medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne, kierunki psychologiczne.

Do kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić się osoby, które ukończyły 18 lat i chcą ochotniczo zgłosić się do służby wojskowej, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe. Dotyczy to również osób, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania. Za niezgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej grożą sankcje w postaci grzywny i przymusowego doprowadzenia przez Policję, a w razie nieuregulowania stosunku do służby wojskowej sankcje karne wynikające z art. 224 ustawy O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętać należy o tym, że planując wyjazd za granicę lub zmianę miejsca zamieszkania, najpierw zgłosić się do kwalifikacji wojskowej. Praca za granicą nie jest żadnym usprawiedliwieniem niezgłoszenia się chyba, że osoba pracująca za granicą jest wymeldowana z kraju.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

EmZet
#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj