W Urzędzie Miasta odbyło się międzynarodowe spotkanie w sprawie użeglownienia Odry

0
Wykorzystanie Odry było głównym tematem rozmów w Ratuszu

Wczoraj (28.01), w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Racibórz miało miejsce kolejne spotkanie w sprawie wykorzystania naszego odcinka Odry jako nowego szlaku transportowego, a także możliwości, jakie nowe rozwiązania stwarzają dla rozwoju Ziemi Raciborskiej, także w wymiarze rozwoju turystyki.

Rozmowy miały charakter międzynarodowy – wzięła w nich również strona czeska w osobie Pavla Santariusa. W spotkaniu ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzięła udział Pełnomocnik do Spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Zakresie Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych Gabriela Tomik, natomiast Urząd Miasta reprezentowali Prezydent Miasta Dariusz Polowy wraz ze swoim zastępcą Michałem Fitą. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele gmin Lubomia, Krzyżanowice i Nędza.

- reklama -

Pan Pavel Santarius, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego (CZ), poinformował o celu i wynikach projektu ODRA OK, zrealizowanego w 2018 roku a dotyczącego wykorzystania żeglownej Odry na rzecz zwiększenia dostępności i atrakcyjności regionu oraz rozwoju przedsiębiorczości“. Obecnym przedstawicielom gmin zostały przekazane wyniki w postaci publikacji oraz podsumowania. P. Santarius poinformował o dostępności tych wyników na stronie internetowej http://www.d-o-l.cz/index.php/pl/oprojekcie/obecnystan
Gabriela Tomik przedstawiła działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie przygotowania Planu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Uwaga obecnych samorządów skupiła się na przebiegu drogi wodnej przez teren poszczególnych gmin. Pełnomocnik przedstawiła harmonogram działań Ministerstwa dotyczący przygotowania programu inwestycyjnego dla międzynarodowej klasy Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wskazała również wiele korzyści przyrodniczych, gospodarczych i społecznych związanych z przygotowaniem dwóch spójnych programów gospodarowania wodą jakimi są : rozwój retencji (susza/powódź) oraz modernizacja drogi wodnej wraz z energetyką wodną.

Teraz samorządy mają możliwość wniesienia swoich uwag do zaproponowanej koncepcji. Mogą wskazać w jakich elementach poszczególne gminy mogą odnieść korzyści i jakie rozwiązania należy wdrożyć, aby uzyskać efekt wartości dodanej do całego przedsięwzięcia w postaci np. miejsc, które będą generować rozwój turystyczny, centrów logistycznych czy ochrony bioróżnorodności. Konsultacja na tak wczesnym etapie gwarantuje, że głos samorządu będzie słyszany znacznie wcześniej i będzie brany pod uwagę podczas samej realizacji projektu. Z drugiej strony podmioty realizujące projekt będą miały możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia samorządów np. dotyczącej rynku pracowniczego, lokalizacji magazynów, najlepszego dojazdu do budowy

EmZet
#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here