Dziś (30.01) w całym kraju policyjna akcja pn. Niechronieni Użytkownicy Ruchu Drogowego

policja nurd dzialania raciborz

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj, 30 stycznia, działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – ci użytkownicy ruchu drogowego są podczas wypadków najbardziej narażeni na konsekwencje zdarzeń drogowych.

- reklama -

Policja przypomina o tym, że kierujący pojazdem zawsze powinien pamiętać, że zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Pieszy natomiast musi mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia go do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd.

Obowiązki pieszego:
-korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza.
jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
-idąc po poboczu lub jezdni obowiązek chodzenia lewą stroną drogi,
-piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim, na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie,
-korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

/fot. raciborz.slaska.policja.gov.pl oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj