Susza w rolnictwie tematem Konferencji Naukowo – Technicznej w Zakrzowie [ZDJĘCIA]

AS_konferencja_susza_agromax_zakrzow_2019 (36)
W konferencji wzięło udział ponad pół tysiąca uczestników. Fot. Adrianna Sikorska

Każdego roku straty wynikające ze zmian klimatycznych szacowane są na miliardy złotych. Celem konferencji jest wypracowanie optymalnych działań, które poprawią sytuację w sektorze rolniczym.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się rolnicy, firmy i producenci związani z branżą rolną, naukowcy, przedstawiciele władz samorządowych oraz osoby związane z branżą.
Wydarzenie zorganizowało Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe „Agromax” z Raciborza oraz Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie

- reklama -
AS_konferencja_susza_agromax_zakrzow_2019 (1)
Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem można było podziwiać krótki pokaz jeździecki zorganizowany przez gospodarzy obiektu w wykonaniu czołowej polskiej zawodniczki, Żanety Skowrońskiej.

Na początku głos zabrał współorganizator wydarzenia Bogusław Berka – Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego „Agromax” z Raciborza. Później przemawiał Senator RP Adam Gawęda, który podziękował za możliwość uczestnictwa w konferencji, podkreślając jej istotną rolę w perspektywie regionu i ochrony ziemi. Gości przywitał także Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, który inicjatywę objął Honorowym Patronatem. Przyznał, że jest zaskoczony wysoką frekwencją, która dowodzi słuszności poruszania problemu suszy.

Susza to problem powszechny, który dotyka większość gmin w Polsce. Mimo, że problem dobrze znany, nadal pozostaje nierozwiązany. Każdego roku straty wynikające ze zmian klimatycznych szacowane są na miliardy złotych. Taka sytuacja sprawia, że temat cieszy się dużym zainteresowaniem, a liczba osób, które szukają jego rozwiązania, wzrasta.  Wśród kilkuset zaproszonych na konferencję naukowców, przedstawicieli władz samorządowych oraz rolników znaleźli się m. in.: Senator RP Adam Gawęda, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady a także starosta powiatu raciborskiego Grzegorz Swoboda oraz prezydent Raciborza Dariusz Polowy.

AS_konferencja_susza_agromax_zakrzow_2019 (35)

Początek konferencji zainaugurował referat dr inż. Edyty Kruk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który zaprezentował wnioski płynące z poprzedniego wydarzenia dotyczącego erozji wodnej, które miało miejsce 4 lata temu. To zwróciło uwagę na główny cel wydarzenia, jakim jest wypracowanie optymalnych działań oraz wykorzystanie ich w praktyce przez sektor rolniczy. W dalszej części spotkania zaprezentowanych zostało łącznie 10 referatów dotyczących suszy – zarówno dokładnego wyjaśnienia terminu, analizy skutków a także sposobów radzenia sobie z tym problemem.

Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Śląski i Małopolski, Marszałkowie województw: śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego a także Starosta Powiatu Raciborskiego oraz Prezes Zarządu „Agromax” i Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Po oficjalnej części konferencji gości bawiła młoda wokalistka Adrianna Górka, która znana jest z występów w programie TVP2 „Voice of Poland”.

patronat medialny

/fot. Adrianna Sikorska publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here