Rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie raciborskim

kwalifikacja
Kwalifikacja wojskowa obejmie wszystkie gminy powiatu raciborskiego. Fot. WOT

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu raciborskiego przeprowadzona zostanie w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Okrzei 4 (budynek B) w okresie od 25 lutego do 21 marca.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1982) poinformowano, że kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. przeprowadzona zostanie w okresie od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 r.

- reklama -

W powiecie raciborskim kwalifikacja odbędzie się w w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Okrzei 4 (budynek B) w okresie od 25 lutego do 21 marca w godz. od 11:00 do 17:00. Swym obszarem obejmie wszystkie gminy powiatu raciborskiego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.,
2) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (Wn),
3) osób urodzonych w latach 1998-1999, które:
a) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiet urodzonych w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz kierunkach psychologicznych albo będące studentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U.poz.944).
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

/publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here